Nowa książka Benedykta XVI

Watykańska Oficyna wydawnicza LEV (Libreria Editrice Vaticana) opublikowała antologię refleksji Benedykta XVI, zatytułowaną „Myśli o Słowie Bożym”.

Tematyka książki zbieżna jest z tematem najbliższego Synodu Biskupów, który w dniach 5-26 października obradować będzie w Watykanie nad rolą Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła.

Redaktorem książki jest prof. Lucio Coco, który przygotował wcześniej do druku podobne zbiory myśli obecnego papieża. Autorem wstępu jest sekretarz generalny Synodu Biskupów, arcybiskup Nicola Eterovic.

za: www.ekai.pl