Home WiadomościArchiwum Nowa pozycja w serii Studia Spiritualitatis Marianorum

Nowa pozycja w serii Studia Spiritualitatis Marianorum

Redakcja
"Za Chrystusa i Kościół" – tak brzmi tytuł 2. pozycji w nowej naukowej serii wydawniczej "Studia Spiritualitatis Marianorum" (Studia nad Duchowością Marianów), wydawanej przez Instytut Historii i Duchowości Mariańskiej, który ma swoją siedzibę w Licheniu Starym.

 
Pozycja zawiera materiały z międzynarodowego sympozjum historyczno-teologicznego, które odbyło się z okazji 100. rocznicy odrodzenia i reformy Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu, w dniach 24-28 maja 2009 r. Jej redaktorem jest ks. dr Janusz Kumala MIC, przewodniczący wspomnianego Instytutu.
 
O książce
 
Przed ubiegłorocznym sympozjum o. generał Jan M. Rokosz MIC napisał: "W świetle dostępnych dzisiaj źródeł chcemy lepiej poznać okoliczności odnowy, a następnie szukać odpowiedzi na pytanie: które elementy reformy na stałe wzbogacają i interpretują nasz charyzmat oraz styl życia i pracy, a które wynikały z dziejowej konieczności dostosowania Zakonu do życia w konspiracji, a dzisiaj straciły już swoją aktualność. W ten sposób owoce refleksji nad charyzmatem założycielskim (konwent generalny) i reformatorskim (obecne sympozjum) pozwolą nam w najbliższych latach na dokonanie spójnej syntezy i zredefiniowanie naszego charyzmatu".
 
Książka zawiera nie tylko zapis referatów, które zostały wygłoszone w ramach sympozjum (spis tematów i prelegentów poniżej), ale także rejestruje przebieg wypowiedzi wygłoszonych w ramach dyskusji panelowych ("Jakiej odnowy potrzebują dzisiaj marianie?"; "Za Chrystusa i Kościół – charyzmat odnowicielski bł. Jerzego Matulewicza") oraz sprawozdania z grup dyskusyjnych ("Jakie nowe znaki dla Zgromadzenia po 100 latach od odnowienia?"), a także treści homilii. Były to elementy towarzyszące jubileuszowemu sympozjum.
 
Spis tematów

 • ks. Daniel Olszewski: Kontekst historyczno-religijny odnowienia Zakonu Marianów (XIX/XX w.)
 • Tadeusz Górski MIC: Odnowienie Zgromadzenia Księży Marianów
 • Krzysztof Trojan MIC: Pierwsze kroki po odnowieniu. Trudności i nadzieje
 • Adam Boniecki MIC: Drogi rozwoju odnowionego Zgromadzenia
 • ks. Waldemar Chrostowski: Odnowić wszystko w Chrystusie. Biblijne inspiracje odnowienia człowieka i Kościoła
 • Kazimierz Wójtowicz CR: Łaska odnowienia: dar i zadanie dla wspólnoty zakonnej
 • Andrzej Pakuła MIC: Odnowienie Zgromadzenia Marianów jako znak Opatrzności Bożej
 • Basileu Pires MIC: Maryjna tożsamość marianów: tajemnica Niepokalanego Poczęcia w dynamizmie darmowej i zbawczej miłości Bożej
 • Marian Pisarzak MIC: Wspieranie zmarłych w charyzmacie marianów. Aspekt historyczny i teologiczny
 • Francis Bourdon: Błogosławiony Jerzy Matulaitis-Matulewicz – inspirator ludzi świeckich, wizjoner wyprzedzający swoje czasy
 • Joseph Roesch MIC: Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Perspektywa drogi dla marianów
 • Zbigniew Grygorcewicz MIC: Ewangelizacyjne zaangażowanie marianów
 • Andrzej Szostek MIC: Kryteria podejmowania nowych dzieł

 O Instytucie
 
Instytut Historii i Duchowości Mariańskiej to instytucja naukowa Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP, której zadaniem jest prowadzenie działalności naukowej, popularno-naukowej, wydawniczej i promocyjnej w zakresie historii i duchowości mariańskiej wspólnoty zakonnej.
 
Instytut realizuje swoje zadania m.in. poprzez opracowywanie i wydawanie źródeł dotyczących historii i duchowości Zgromadzenia, prowadzenie studiów badawczych, organizowanie spotkań naukowych i działalność wydawniczą. Grono członków Instytutu stanowi kilkunastu współbraci z różnych prowincji i wikariatów Zgromadzenia.
 
Krzysztof Trojan MIC

Za: www.marianie.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda