Nowy ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej

Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez bp. Stanisława Padewskiego OFMCap z funkcji ordynariusza diecezji charkowsko-zaporoskiej na Ukrainie. Biskup Stanisław Padewski w momencie przyjmowania nominacji biskupiej był członkiem Krakowskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów. Od tej chwili jego miejsce zajmie dotychczasowy koadiutor, 56-letni bp Marian Buczek.

Radość na wiadomość o tej nominacji wyraził przewodniczący łacińskiego episkopatu Ukrainy, abp Mieczysław Mokrzycki. Zwrócił on uwagę, że przed nowym ordynariuszem stoi ogrom zadań, zarówno duszpasterskich, jak i strukturalnych (budowa nowych świątyń, kurii i siedziby biskupiej). „Ufam, że z Bożą pomocą ten młody, energiczny człowiek sprosta wyzwaniom, jakie go czekają w tej trudnej i bardzo rozległej diecezji – napisał abp Mokrzycki. – Wierzę, iż z pomocą kapłanów, którzy tam wiernie pracują, uda mu się dokonać tego, co w sercu nosi już od roku jako koadiutor”.

Jednym z najpilniejszych zadań czekających nowego ordynariusza będzie ostateczne odzyskanie kościoła św. Józefa w Dniepropietrowsku, do którego rości pretensje amerykański inwestor. Korzystając z trwającej w Zaporożu sesji plenarnej episkopatu Ukrainy, tamtejsi biskupi zamierzają dać wyraz konkretnej solidarności ze wspólnotą katolicką z Dniepropietrowska.

„W ubiegłym roku podczas Konferencji Episkopatu na Ukrainie, która odbyła się w Zaręczanach k. Żytomierza, otrzymaliśmy wiadomość, że kościół w Dniepropietrowsku został przekazany naszej wspólnocie parafialnej – stwierdził abp Mieczysław Mokrzycki. – Ale po pewnym czasie ta nasza radość niestety została przemieniona w małą gorycz. Na zakończenie naszej obecnej 33. sesji Konferencji Episkopatu, która w dniach 19-21 marca odbywa się w Zaporożu, pragniemy pojechać do Dniepropietrowska, aby okazać solidarność z tymi wiernymi, którzy od wielu lat czynią starania, aby ten kościół został im przekazany. Będziemy prosić Pana Boga o błogosławieństwo, aby ten kościół został przekazany tym, do których należał, i aby w nim można było oddawać cześć Panu Bogu i zanosić modlitwy”.

Jak zapowiedział abp Mokrzycki, 21 marca o godz. 18:00 w Dniepropietrowsku przed niezwróconym kościołem parafialnym zostanie odprawiona Msza św. z udziałem episkopatu rzymskokatolickiego na Ukrainie.

Biuro Prasowe Kapucynów – www.kapucyni.pl