Nowy prowincjał krakowskich jezuitów

Generał jezuitów, o. Adolfo Nicolás mianował nowego przełożonego Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Został nim o. Wojciech Ziółek, dotychczasowy przełożony domu zakonnego i proboszcz parafii pw. św. Klemensa Marii Dworzaka we Wrocławiu.

O. Wojciech Ziółek urodził się 21 czerwca 1963 r. w Radomiu. Do zakonu wstąpił w 1982 r. Po dwuletnim nowicjacie w Starej Wsi k. Brzozowa odbył studia filozoficzne na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (obecna Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”) w latach 1984-1987. Po rocznym stażu duszpasterskim w Gliwicach rozpoczął sześcioletnie studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1988-1994), uwieńczone kościelnym stopniem licencjata z zakresu teologii biblijnej. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1992 r. w Nowym Sączu.

Przez sześć lat był duszpasterzem akademickim w Jezuickim Ośrodku Formacji i Kultury „Xaverianum” w Opolu (1994-2000). Roczną tzw. trzecią probację zakonną odbył w Salamance w Hiszpanii, a następnie powrócił do pracy w duszpasterstwie akademickim, tym razem w Krakowie (2001-2005). Przez ostatnie trzy lata kierował jezuicką placówką we Wrocławiu.

Obowiązki prowincjała krakowskich jezuitów podjął 27 września.

za: www.niedziela.pl