Nowy Przełożony Prowincjalny Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów

claret1.jpg 21 kwietnia 2010 roku, ojcowie kapitulni, zgromadzeni na V Kapitule Prowincjalnej Misjonarzy Klaretynów, dokonali wyboru Przełożonego Prowincjalnego w osobie Ojca
Krzysztofa Gierata CMF
(ur. 5.04.1965 r. w Dębinach, diecezja toruńska). W latach 1985-1991 ojciec Krzysztof Gierat odbył studia teologiczne na PWT we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 18.05.1991r. Następnie studiował Prawo Kanoniczne na KUL-u, które zakończył doktoratem. W latach 1993-1996 pełnił funkcje przełożonego Seminarium Misjonarzy Klaretynów we Wrocławiu.

W kolejnej trzyletniej kadencji pracował w duszpasterstwie polonijnym w Niemczech. W roku 2000 został wybrany do Zarządu Prowincjalnego. Przez kolejne cztery lata pełnił funkcję Wikariusza Prowincjalnego i Prefekta ds. Apostolatu. W 2004 roku na IV Kapitule Prowincjalnej Misjonarzy Klaretynów został wybrany na Przełożonego Prowincjalnego. Dziś, decyzją członków Kapituły ponownie wybrano go na ten urząd, na okres sześciu lat.)
Dziękując Bogu za ten dar, prosimy o dalsze modlitewne wsparcie, aby Synowie Niepokalanego Serca Maryi Polskiej Prowincji potrafili wypełniać swoją misjonarską posługę w Kościele i świecie współczesnym.

o. Aleksander Bober cmf
– 
sekretarz kapitulny

Więcej: www.klaretyni.pl.