Poszerzona Rada Generalna Kanoników Regularnych w Krakowie

100422e.png W dniach 8 – 10 kwietnia 2010 roku, w Krakowie, w klasztorze Bożego Ciała Zakonu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich odbyła się Poszerzona Rada Generalna. Głównym tematem Rady Generalnej było omówienie i przygotowanie Kongregacji Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich w poszczególnych prowincjach do kanonizacji naszego współbrata, kapłana, kaznodzieji i orędownika Eucharystii, Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. Uroczystość kanonizacyjna odbędzie się 17 października 2010 roku na Placu Św. Piotra w Watykanie.

Wśród przybyłych gości byli: Opat Generalny Bruno Giuliani (Włochy), Ks. Raul Lutz (Argentyna) – Wikariusz Generalny, Ks. Giuseppe De Nicola (Włochy) – Radny Generalny, Ks. Andrzej Oleksy (Polska) – Radny Generalny, Ks. Agostinho Dinani (Brazylia) – Radny Generalny, Ks. Marian Szczecina (Polska) – Wizytator prowincji polskiej, Ks. Giuseppe Cipolloni (Włochy) – Wizytator prowincji włoskiej, Ks. Michel Maurille (Francja) – Wizytator prowincji francuskiej, Ks. Garry Murphy (Wielka Brytania) – Wizytator prowincji angielskiej, Ks. Manuel Murua (Hiszpania) – Wizytator prowincji hiszpańskiej, Ks. Jose Carlos Camello (Brazylia) – Wizytator prowincji brazylijskiej, Ks. Rumando Peralta (Santo Domingo) – Delegat sektoru karaibskiego, Ks. Maciej Siepietowski (Polska) – Ekonom Generalny.

Biorąc pod uwagę istotę i powagę  tego wydarzenia, Poszerzona Rada Generalna obrała kanonizację  Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka jako temat i wydarzenie priorytetowe, na które wszystkie prowincje muszą się szczególnie przygotować. Tematem dyskusji Poszerzonej Rady Generalnej był również zjazd „Młodych Księży” zakonu kanoniczego, który odbędzie się w lipcu 2011 roku w Krakowie. Omówiono, również bieżące problemy poszczególnych prowincji.

Dnia 9 kwietnia 2010 roku, wszyscy uczestnicy Poszerzonej Rady Generalnej udali się do Kurii Archidiecezji Krakowskiej na prywatne spotkanie z J.Em. Ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Radni Generalni przekazali Ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi słowa podziękowania za ogromne i nieocenione wsparcie Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich, na drodze do kanonizacji Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka.

Na zakończenie Poszerzonej Rady Generalnej, dnia 10 kwietnia 2010 roku, Radni udali się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, aby koncelebrować Najświętszą  Eucharystię w nadzyczajnych okolicznościach katastrofy lotniczej samolotu prezydenckiego w Smoleńsku. Łącząc się w bólu z Narodem Polskim, popołudniem 10 kwietnia 2010 roku, Radni wyruszyli w drogę powrotną do swoich krajów.

Ks. Maciej Siepietowski CRL

Za: www.kanonicy.pl.