Home WiadomościArchiwum Nowy rektor Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie

Nowy rektor Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie

Redakcja

Ks. dr Bogusław Kośmider, dotychczasowy sekretarz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika, przejął oficjalnie obowiązki rektora Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie.Ustępujący rektor, ks. dr Grzegorz Kaszak, który pełnił tę funkcję od 2002 roku, a od blisko 10 lat pracował w Papieskiej Radzie ds. Rodziny, jesienią ubiegłego roku został mianowany sekretarzem tej dykasterii watykańskiej. Wówczas zrezygnował z funkcji rektora, a biskupi polscy podczas 343. zebrania plenarnego w marcu br. wytypowali na to stanowisko ks. dr. Bogusława Kośmidera. W uroczystość św. Wojciecha, 23 kwietnia br. Stolica Apostolska zatwierdziła wybór ks. Kośmidera na 6-letnią kadencję rektora Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie. Obowiązki rektorskie przejął on oficjalnie wczoraj wieczorem w Rzymie.

Ks. dr Bogusław Kośmider urodził się 9 czerwca 1966 r. w Dynowie na Podkarpaciu. Święcenia kapłańskie z rąk metropolity przemyskiego abp. Józefa Michalika przyjął 19 czerwca 1993 r. Po czteroletnim wikariacie w dwóch parafiach, w 1997 r. rozpoczął studia z teologii na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Dwa lata później uzyskał tytuł licencjata, a w 2002 r. obronił pracę doktorską. W 2001 r. rozpoczął kurs doktorancki z bioetyki w Papieskim Ateneum "Regina Apostolorum". Decyzją metropolity przemyskiego w 2003 r. powrócił do Polski i został wikariuszem parafii archikatedralnej w Przemyślu. Rok później, po wyborze abp. Józefa Michalika na przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, został jego sekretarzem w warszawskim biurze w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Funkcję tę pełnił przez kolejne cztery lata.

Polski Papieski Instytut Kościelny przy via Pietro Cavallini 38 jest domem formacyjnym dla księży studentów, którzy zostali skierowani przez biskupów lub przełożonych zakonnych na studia kościelne do Rzymu. W roku akademickim 2007/2008 mieszkało tu 57 księży studentów. Stali mieszkańcy Papieskiego Instytutu Polskiego to wspólnota sióstr służebniczek i braci zakonnych Serca Jezusowego, którzy pomagają rektorowi w prowadzeniu domu, oraz księża rezydenci i członkinie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, związanego z ruchem Światło-Życie.

Polski Papieski Instytut Kościelny to instytucja kościelna pozostająca w szczególnej zależności od Stolicy Apostolskiej i poddanej władzy i nadzorowi Konferencji Episkopatu Polski. Za datę powstania Papieskiego Instytutu Polskiego uznaje się 19 marca 1910 roku; wówczas Kongregacja Konsystorialna wydała dekret Religioso Polonae gentis powołujący do życia tę polską placówkę kościelną. Powstała ona dzięki staraniom ówczesnego biskupa przemyskiego św. Józefa Sebastiana Pelczara, który 13 maja 1909 roku uzyskał od Papieża Piusa X pisemną aprobatę i błogosławieństwo. Powstanie polskiej placówki w Wiecznym Mieście stworzyło dla polskiego duchowieństwa – zarówno w ówczesnej sytuacji rozbiorów, jak i w później – szansę bliższych związków ze Stolicą Apostolską, możność podjęcia studiów na uniwersytetach rzymskich następnie powrotu do Ojczyzny z doświadczeniem pracy Kościoła w Europie Zachodniej.

Instytut był też miejscem pobytu i różnorodnych spotkań biskupów polskich w Rzymie. Właśnie w tej placówce, założonej przez św. bp. Pelczara, toczyły się rozmowy nad projektem milenijnego listu z 1965 r. biskupów polskich do niemieckich ze słynnym "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie". W Instytucie odbywały się niektóre posiedzenia komisji wspólnej przedstawicieli Watykańskiego Sekretariatu Stanu i Episkopatu Polski, podczas których w drugiej połowie lat osiemdziesiątych omawiano relacje Kościoła i Państwa w tworzącej się nowej polskiej rzeczywistości.

Rektorem Instytutu był m.in. obecny biskup siedlecki ks. Zbigniew Kiernikowski (w latach 1987-2002), a w czasie studiów w Rzymie mieszkali tu dzisiejsi hierarchowie – prymas Polski kard. Józef Glemp i nuncjusz apostolski abp J. Kowalczyk, a także kard. Andrzej Maria Deskur, abp S. Gądecki, abp L. S. Głodź, abp Marian Gołębiewski, bp E. Janiak, bp P. Jarecki, bp R. Karpiński, bp Jan Kopiec, bp A. Odzimek, bp T. Rakoczy, bp J. Rozwadowski, bp P. Skucha, bp A. Suski i bp J. B. Szlaga.

Za dwa lata Polski Papieski Instytut Kościelny będzie obchodził 100. rocznicę założenia. Instytut ma swoją stronę internetową pod adresem www.pontipol.opoka.org.

Drugą polską instytucją kościelną w Rzymie powołaną w podobnym celu jest Papieskie Kolegium Polskie przy Piazza Remuria 2A.

BP KEP

——————————————————————————–

Życiorys ks. dr. Bogusława Kośmidera

Ks. dr Bogusław Kośmider urodził się 9 czerwca 1966 r. w Dynowie na Podkarpaciu. W 1986 roku zdał egzamin dojrzałości w Technikum Elektronicznym w Przemyślu, gdzie uczył się w klasie ze specjalnością elektronika medyczna. Po ukończeniu szkoły średniej przez rok pracował w szpitalu wojewódzkim w Rzeszowie, gdzie zajmował się serwisowaniem sprzętu medycznego. W roku 1987 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Studia teologiczno-filozoficzne ukończył w 1993 r., uzyskując magisterium z homiletyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie z rąk metropolity przemyskiego abp. Józefa Michalika przyjął 19 czerwca 1993 r.

Tuż po święceniach ks. Kośmider pełnił posługę wikariusza w parafii w Pruchniku (1993-1995), a później w Jarosławiu w parafii Chrystusa Króla (1995-1997). W 1997 r. rozpoczął studia z teologii na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Dwa lata później uzyskał tytuł licencjata na podstawie rozprawy "Sergiusz Bułgakow: Wstęp do myśli teologicznej Wielkiej Trylogii" (Sergej Bulgakov: Introduzione al pensiero teologico della Grande Trilogia), a w 2002 r. obronił pracę doktorską: "Studium teologiczne dramatu ducha zbuntowanego. Interpretacja na bazie teologii osoby" (Studio teologico del dramma dello spirito ribelle. Interpretazione sulla base della teologia della persona). Równocześnie w 2001 r. rozpoczął kurs doktorancki z bioetyki na Papieskim Ateneum "Regina Apostolorum", prowadzonym przez Zgromadzenie Legionistów Chrystusa. Od 2002 r. pełnił też funkcję administratora parafii św. Mikołaja i sanktuarium w Sant’Anatolia (diecezja Rieti).

W 2003 r. ks. Bogusław Kośmider decyzją metropolity przemyskiego powrócił do Polski i został skierowany do pracy w parafii archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w Przemyślu. Po rocznym wikariacie abp. Józef Michalik – który 18 marca 2004 r. został wybrany przez biskupów polskich przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski – ustanowił ks. Kośmidera swoim sekretarzem w warszawskim biurze Przewodniczącego w Sekretariacie KEP. Funkcję tę ks. Kośmider pełnił przez kolejne cztery lata.

343. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, obradujące w Warszawie w dniach 5-6 marca 2008 r., zaproponowało kandydaturę ks. Bogusława Kośmidera na urząd rektora Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie. Stolica Apostolska zatwierdziła ten wybór 23 kwietnia 2008 r. Oficjalnie urząd rektora domu dla księży studentów kształcących się na rzymskich uczelniach ks. Kośmider przejął od ustępującego po 6-letniej kadencji rektora ks. prał. Grzegorza Kaszaka 9 czerwca
2008 r.

BP KEP

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda