O. Andrzej Potocki OP profesorem zwyczajnym

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył nominację profesorką o. dr hab. Andrzejowi Potockiemu OP, któremu nadał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. Uroczystość odbyła się 30 lipca br. w Pałacu Prezydenckim.

W latach 1991-99 o. Andrzej Potocki był profesorem nadzwyczajnym w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie kierował Zakładem Socjologii i przez pewien czas pełnił funkcję prorektora Uczelni. W latach 2003-08 był profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i kierownikiem Katedry Socjologii Edukacji i Wychowania.

W Kolegium Filozoficzno-Teologicznym OO. Dominikanów wykłada teologię pastoralną i katechetykę; wcześniej także pedagogikę.

za: www.dominikanie.pl