Siostra prof. Zofia Zdybicka kończy 80 lat

Siostra Zofia Zdybicka – szara urszulanka, wybitny filozof, pierwsza w Polsce zakonnica z tytułem profesora obchodzi 80. urodziny.Siostra prof. Zofia Zdybicka kończy 80 lat

maj / Lublin / KAI

2008-08-05

Urodziła się 5 sierpnia 1928 r. w Kraśniku Lubelskim. Do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego wstąpiła 25 września 1948 r. 15 sierpnia 1957 r. złożyła śluby wieczyste.

W roku akademickim 1956/1957 rozpoczęła studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jej profesorami byli m.in. o. Mieczysław A. Krąpiec OP, Stefan Swieżawski, ks. Marian Kurdziałek, bp Karol Wojtyła i ks. Stanisław Kamiński. W 1965 r. obroniła doktorat, a w 1970 r. – habilitację.

W 1978 r. jako pierwsza zakonnica w Polsce otrzymała tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego i stanowisko profesora. 10 lat później, w 1988 r. została profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych.

Od 1966 r. pracuje w KUL na Wydziale Filozofii. Wypromowała około 100 magistrów oraz 28 doktorów. Od 1973 r. kierowała Katedrą Filozofii Religii. W latach 1979-84 była kierownikiem sekcji Filozofii Teoretycznej, w latach 1984-86 – prodziekanem Wydziału Filozofii, w latach 1986-87 oraz 1990-99 – dziekanem Wydziału Filozofii.

Organizowała wiele spotkań naukowych, m.in. Światowy Kongres Filozofii Chrześcijańskiej w Lublinie nt. „Wolność we współczesnej kulturze" (20-25 VIII 1996), który zgromadził ponad 300 uczonych z 30 krajów. Była gościem i prelegentem wielu międzynarodowych kongresów naukowych na całym świecie. Należy do licznych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, American Bibliographical Institut, Societas Internationale St. Thomae Aquinatis, Pontificia Academia Sanctae Thomae Aquinatis.

Była członkiem Zarządu Towarzystwa Naukowego KUL, współredaktorem „Roczników Filozoficznych". Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL, redaktorem działu „Filozofia religii" w Encyklopedii Katolickiej i członkiem komitetu naukowego Powszechnej Encyklopedii Filozofii.

Uczestniczyła w pracach Prymasowskiej Rady Społecznej (1986-1990) oraz Komisji Episkopatu Polski ds. Kultury, ds. Nauki Katolickiej, ds. Dialogu z Niewierzącymi i „Iustitia et Pax". Była też konsultorem Rady Naukowej Episkopatu Polski. W latach 1963-1983 i 2001-2007 była członkiem Rady Generalnej urszulanek szarych, a w latach 1983-2003 przełożoną centrum lubelskiego zgromadzenia.

za: www.niedziela.pl