O. Gianni Cappelletto prowincjałem w Padwie

Franciszkanie z prowincji padewskiej zgromadzeni na kapitule zwyczajnej wybrali nowego prowincjała. Został nim 58-letni o. Gianni Cappelletto OFMConv, który obowiązki prowincjała pełnił od blisko dwóch lat.

Pierwsza część kapituły prowincji padewskiej (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych) odbywa się w sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Camposampiero (Włochy). Zakonnicy 12 marca wybrali na urząd przełożonego o. Gianniego Cappelletto OFMConv (na zdjęciu / fot. OFMConv Padwa). Ma 58 lat, od 31 lat jest kapłanem.

W 2005 roku wybrano go wikariuszem prowincji padewskiej. Od 26 maja 2007 r. o. Cappelletto pełnił obowiązki przełożonego prowincji padewskiej, ponieważ w tym dniu prowincjał o. Marco Tasca OFMConv został wybrany generałem zakonu. Prowincja padewska jest jedną z największych i najbardziej liczących się prowincji w zakonie franciszkanów.

Gianni Cappelletto urodził się 16 stycznia 1951 r. w Scorzè, we włoskim regionie Wenecja. Ukończył niższe seminarium duchowne. Wstąpił do zakonu franciszkanów w prowincji padewskiej. Śluby wieczyste złożył 8 maja 1976 r., święcenia kapłańskie przyjął 17 grudnia 1978 r.

W Rzymie ukończył studia licencjackie (pośrednie między magisterium a doktoratem) z biblistyki w Papieskim Instytucie Biblijnym. Był wykładowcą biblistyki i formatorem. Jest autorem wielu publikacji, część z nich wydał w 2006 r. w tomie studiów pt. "In cammino con Israele. Introduzione all’Antico Testamento". Napisał również książki "In ascolto della Parola di Dio. La ‚lectio divina’", "Giobbe. L’uomo e Dio si incontrano nella sofferenza" oraz "Genesi (Capitoli 1-11)".

Prowincja padewska została erygowana w 1230 r., należy do tzw. Konferencji Śródziemnomorskiej w zakonie franciszkanów (Conferenza Intermediterranea Ministri Provinciali – CIMP). Na jej terenie znajduje się słynne sanktuarium św. Antoniego z Padwy i znane wydawnictwo Messaggero di Sant’Antonio.

Prowincja prowadzi kustodię we Francji, kustodię w Ghanie (Afryka), delegaturę w Portugalii i delegaturę w Chile (Ameryka Południowa).

za: www.franciszkanie.pl