Rocznica parafii paulińskiej w Rzymie

Jubileusz 380 lat ustanowienia parafii Świętych Urbana i Wawrzyńca w Rzymie świętowali 8 marca, w drugą niedzielę Wielkiego Postu ojcowie i bracia paulini posługujący w Prima Porta wraz z całą wspólnotą parafialną i licznymi gośćmi.

Bliższym przygotowaniem, a zarazem swoistym wstępem do tej uroczystości było tak zwane Czterdziestogodzinne Nabożeństwo czyli Adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca od środy 4 marca do soboty 8 marca, w godzinach od 8.30 do 18.30. Przebywając sam na sam z Chrystusem Eucharystycznym paulini i wierni dziękowali Bogu za łaski otrzymywane na przestrzeni czterech już prawie wieków w tym świętym miejscu oraz wynagradzali Miłosierdziu Bożemu za wszelkie grzechy i niewierności.

W niedzielę, 8 marca o godz. 11.00 wspólnota ojców i braci, parafianie oraz liczni goście zgromadzili się w tutejszej świątyni, aby razem, jako jedna Rodzina dzieci Bożych wyrazić wdzięczność Stwórcy, podczas Mszy Świętej Pontyfikalnej, której przewodniczył Jego Eminencja Ks. Kard. Ennio Antonelli. Do niedawna był on arcybiskupem Florencji, a od kilku miesięcy pełni funkcję Przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Rodziny.

Wśród dostojnych gości nie zabrakło też emerytowanego arcybiskupa Pizy Allessandro Plotti, który posługiwał w parafii Prima Porta przed laty, jako nowowyświęcony kapłan. Obecni byli także: o. Józef Olczak, prowincjał paulinów posługujących w Stanach Zjednoczonych, o. Tadeusz Lizińczyk, przeor amerykańskiej Częstochowy oraz o. Bazyli Degórski, prokurator generalny zakonu przy Stolicy Apostolskiej wraz ze współbraćmi z drugiej rzymskiej placówki paulińskiej.

Na początku liturgii, witając zebranych przeor i proboszcz parafii o. Tomasz Ciołek wyraził w imieniu wszystkich wdzięczność Bogu za tych 380 lat, przyrównując te karty historii Kościoła do jednej wielkiej łaski. Wspominając fakt ustanowienia parafii Świętych Urbana i Wawrzyńca w dniu 7 marca 1629 roku przez papieża Urbana VIII, zachęcił zgromadzonych do „pisania z wiarą i miłością następnych kart szczęśliwej i pomyślnej przyszłości naszej drogiej wspólnoty i rodzin z Prima Porta”.

Podczas homilii Ks. Kard. Antonelli wyznał, że jako Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Rodziny z wielką radością i bez zastanowienia przyjął zaproszenie o. Tomasza na tę uroczystość rocznicową, która łączy się z dorocznym parafialnym Świętem Rodziny.

Zgłębiając liturgię słowa zachęcił do rodzinnego rozważania Biblii. To spotkanie z żywym i prawdziwym Bogiem obecnym w swoim Słowie może dać siłę rodzinom do tego, by same stawały sie Żywą Ewangelią dla innych. Podkreślił też szczególnie ważne znaczenie i miejsce tej podstawowej komórki społecznej we wspólnocie parafialnej, powołując się na własne doświadczenia związane z posługą w archidiecezji florenckiej.

Po homilii Księdza Kardynała pary małżeńskie obecne w świątyni odnowiły swe przyrzeczenia sakramentalne. Przed błogosławieństwem raz jeszcze całe zgromadzenie liturgiczne wyraziło wdzięczność Trójcy Przenajświętszej śpiewem hymnu „Te Deum lauda mus”.

Całą uroczystość uświetniła oprawa muzyczna chóru i orkiestry ambasady francuskiej przy Stolicy Apostolskiej Cappella Ludovicea e Quintetto archi dell’Orchestra della Trinitŕ dei Monti pod dyrekcją Ildebrando Mura.

Wartą zauważenia jest również wystawa poświęcona najnowszej historii parafii przygotowana przez o. Mateusza Szczepaniaka. Zostały w niej pokazane zdjęcia m. in. z wizyt Sługi Bożego papieża Pawła VI, który nawiedził Prima Porta dwukrotnie: po powodzi w 1965 roku i po konsekracji obecnego kościoła w 1971 roku. Wystawa przywołuje też obecność Sługi Bożego papieża Jana Pawła II w 1999 roku, kiedy to podczas adwentu sprawował tu Najświętszą Eucharystię. Nie zabrakło również zdjęć z poświęcenia przez Ojca Świętego Benedykta XVI ikony Matki Bożej Jasnogórskiej, która teraz znajduję się w kaplicy parafialnej. Przypomnijmy, że miało to miejsce 24 maja 2006 roku na placu Świętego Piotra w Rzymie, w przededniu papieskiej wizyty na Jasnej Górze w dniu 26 maja 2006 roku.

za: www.jasnagora.pl