Oblaci zwrócili Order Kanady

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej 8 grudnia oficjalnie zwrócili Order Kanady. W ten sposób zaprotestowali przeciwko przyznaniu tego odznaczenia Henry’emu Morgentalerowi, który przyczynił się do zniesienia prawa antyaborcyjnego w Kanadzie i założenia wielu klinik aborcyjnych.

Jego wątpliwe zasługi dla społeczeństwa, stwierdzili oblaci, podważyły prestiżowy dotychczas charakter orderu.

To najwyższe cywilne odznaczenie zostało przyznane o. Antoniemu Sylli i o. Michałowi Smithowi. Pierwszy z nich poświęcił swoje życie duchowemu umacnianiu i wspomaganiu emigrantów na kanadyjskich preriach w początkach XX w., drugi zaś znany był z zasług dla zagwarantowania godności osób w podeszłym wieku, z podkreślania wartości życia małżeńskiego i rodzinnego, a także z utworzenia największej kasy oszczędnościowej powstałej na gruncie wspólnoty parafialnej.

„Jesteśmy przekonani, że oni sami przyznaliby, że ich oddanie służbie bliźniemu jest daleko ważniejsze niż wyróżnienie orderem, który zaprzeczałby ideałom, dla jakich oddali życie – powiedział na konferencji prasowej przełożony prowincji Wniebowzięcia w Kanadzie. – Żywimy nadzieję, że nasza decyzja będzie odebrana jako wyraz głębokiego zawodu i oburzenia z powodu wykorzystania Orderu Kanady do promowania cywilizacji śmierci, społecznych podziałów i braku poszanowania godności ludzkiej. Te działania doprowadziły do pozbawienia życia tysięcy Kanadyjczyków, którzy nigdy nie mieli szansy ujrzenia światła dziennego” – zauważył o. Janusz Błażejak OMI.

Aż po dzień dzisiejszy Order Kanady był postrzegany przez większość Kanadyjczyków jako narzędzie promowania jedności i obiekt dumy narodowej, służący uznaniu i podkreśleniu zasług wybitnych obywateli Kanady.

Przyznanie Orderu Kanady osobie, której „wyjątkowym” wkładem w życie społeczeństwa kanadyjskiego było spowodowanie aborcji dziesiątków tysięcy dzieci, nie przyczynia się do uczynienia Kanady lepszym miejscem do życia, tak jak to głosi dewiza Orderu.

Oprócz Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów na znak protestu odznaczenie odesłali do biura Gubernatora Kanady: arcybiskup Montrealu, kard. Jean-Claude Turcotte, gubernator z Nowego Brunszwiku – Gilbert Finn, ks. Lucien Larré z Brytyjskiej Kolumbii oraz wspólnota Madonna House.

Kanadyjski aborcjonista urodził się w Łodzi, przeżył obóz koncentracyjny w Auschwitz i Dachau. Do Kanady przybył w 1950 r. Praktykę lekarską rozpoczął w Montrealu w 1955 r. W 1969 r. oddał się całkowicie propagowaniu tzw. planowania rodziny. Pod tym terminem kryła się szeroko zakrojona promocja aborcji i antykoncepcji. W tym samym roku Morgentaler przyczynił się do zniesienia prawa, które broniło poczęte życie.

za: www.radiovaticana.org