Oświadczenie Opata Tynieckiego

13 grudnia 2007 r. polskie środowiska patriotyczne wydały tzw. Deklarację tyniecką. W ostatnim czasie informacja ta dotarła do krakowskich mnichów. Dziś opat benedyktynów wydał w tej sprawie oświadczenie. Oto jego treść:
"Oświadczam, że jakiekolwiek inicjatywy czy deklaracje polityczne ogłaszane pod szyldem naszego Opactwa powstały bez naszej wiedzy i zgody. Bernard Sawicki OSB, opat tyniecki”.

O. Jan Paweł Konobrodzki OSB, rzecznik Opactwa