Pallotyni: Wizyta Prowincjała ze Szwajcarii

Z przyjacielską wizytą przebywa w Polsce ks. Adrian Willi SAC, przełożony szwajcarskiej Prowincji św. Mikołaja z Flüe.
Ks. Adrian Willi przybył ze Szwajcarii do Warszawy w poniedziałek 5 września. W pierwszym dniu wizyty wraz z ks. wiceprowincjałem Zenonem Hansem odwiedził pallotyńskie Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie.

We wtorek, po porannym spotkaniu z Radą Prowincjalną, udał się do Konstancina, gdzie miał okazję poznać funkcjonowanie domu konferencyjno-rekolekcyjnego Centrum Animacji Misyjnej oraz spotkać się ze Współbraćmi podczas wspólnego obiadu.

Następnie miała miejsce wizyta w Ząbkach, gdzie ks. Adrian Willi zwiedził w towarzystwie ks. Arkadiusza Grzeszczyka Wydawnictwo i Drukarnię, a także spotkał się w ks. radcą i dyrektorem Józefem Nowakiem oraz Współbraćmi posługującymi w „Apostolicum”. Po tym, Gość ze Szwajcarii udał się do Sekretariatu Misyjnego, gdzie ks. Grzegorz Młodawski i ks. Jerzy Limanówka zapoznali go z rzeczywistością misyjną Prowincji Chrystusa Króla oraz realizowanymi projektami pomocy misjom, misjonarzom oraz krajom objętym dziełem reewangelizacji.

W godzinach wieczornych ks. prowincjał Adrian Willi wziął jeszcze udział w spotkaniu rekreacyjnym ze Współbraćmi Wspólnoty Domu ZP w Warszawie.

We środę 7 września, po krótkiej wizycie na UKSW, Prowincjał szwajcarski udał się wraz z ks. prowincjałem Józefem Lasakiem w drogę do Poznania, odwiedzając po drodze miejsca wyjątkowe i o dużym znaczeniu dla lepszego zrozumienia historii „kraju nad Wisłą”, tj. dworek chopinowski w Żelazowej Woli oraz Gniezno, będące świadkiem narodzin Kościoła i chrześcijaństwa w Polsce.

W dniu jutrzejszym, 8 września 2011 r., w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, przełożony Prowincji szwajcarskiej będzie miał okazję wziąć udział w Poznaniu niezwykle ważnej pallotyńskiej uroczystości, jaką jest wieczna konsekracja pallotyńskich profesów czasowych. Powrót do Szwajcarii przewidziany jest w piątek, 9 września.

Będąc pod wrażeniem licznych spotkań ze Współbraćmi w Polsce, ks. prowincjał Adrian Willi podkreślał wielokrotnie pragnienie zacieśnienia współpracy Prowincji szwajcarskiej z polskimi Prowincjami Stowarzyszenia oraz znalezienia wspólnej pallotyńskiej płaszczyzny wymiany doświadczeń. Jego pierwsza wizyta w Polsce jest więc okazją do lepszego zrozumienia sytuacji Kościoła w Polsce, ale także zaproszeniem do zapoznania i otwarcia na rzeczywistość pallotyńską i Kościoła w Szwajcarii.

Zwieńczeniem tej przyjaznej wymiany doświadczeń stanie się niewątpliwie jutrzejsza uroczystość w sercu Prowincji Zwiastowania Pańskiego w Poznaniu, podczas której 16 pallotyńskich alumnów wypowie słowa wiecznej konsekracji.

Wydarzenie to będzie miało charakter szczególnie wyjątkowy, gdyż alumni pochodzą z wielu 4 krajów i należą do 3 jednostek administracyjnych Stowarzyszenia: 9 kandydatów (w tym 2 z Ukrainy) należy do warszawskiej Prowincji Chrystusa Króla, 6 kandydatów (w tym 2 z Białorusi) do poznańskiej Prowincji Zwiastowania Pańskiego oraz jeden alumn-kandydat z Dem. Rep. Konga, należący rwandyjsko-kongijskiej Regii Świętej Rodziny.

Zarówno pomyślne zakończenie wizyty ks. prowincjała Adriana Willi ze Szwajcarii, jak i jutrzejszych Współbraci, profesów wiecznych Stowarzyszenia, polecamy w pallotyńskich modlitwach Miłosiernemu Panu Żniwa, przez orędownictwo Maryi, Królowej Apostołów i naszego Świętego Ojca Założyciela!

Ks. Piotr Jan Karp SAC

Za: www.pallotyni.org.