Papież w Koloseum: Krzyż Chrystusa przemienia cierpienie w zwycięstwo nadziei

100404d.png Wielka Sobota to dla Kościoła czas liturgicznej ciszy. Przerwie ją dopiero wieczorem liturgia światła rozpoczynająca Wigilię Paschalną. Benedykt XVI będzie przewodniczył temu nabożeństwu w bazylice watykańskiej, gdzie udzieli także chrztu sześciorgu dorosłym katechumenom. Początek uroczystości w Bazylice św. Piotra o godz. 21:00.
Natomiast na zakończenie wczorajszej Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum Ojciec Święty zachęcił wiernych, by odczytywali wydarzenia Wielkiego Piątku w kluczu nadziei. Taki sens miały Chrystusowe słowa przed skonaniem na krzyżu: „Ojcze, w Twe ręce składam ducha mego”.

„Powierzając swoje «darowane» istnienie rękom Ojca Jezus wie, że Jego
śmierć stanie się źródłem życia, tak jak ziarno wrzucone w ziemię musi
pęknąć, aby mogła narodzić się roślina: «Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy
w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi
plon obfity» (J 12, 24) – rozważał Papież. – Jezus jest pszenicznym
ziarnem, które pada na ziemię, pęka, kruszy się, umiera, i dzięki temu
może przynieść plon. Od dnia, w którym Chrystus został wywyższony,
Krzyż, który jawi się jako znak opuszczenia, samotności i klęski, staje
się nowym początkiem: z głębin śmierci wznosi się obietnica życia
wiecznego. Na Krzyżu jaśnieje już zwycięski blask wielkanocnej
jutrzenki” – mówił Benedykt XVI.

Ojciec Święty dodał, że cisza
spowijająca Wielką Sobotę jest właśnie oczekiwaniem owego paschalnego
brzasku. W jego świetle możemy inaczej spojrzeć na nasze trudności,
cierpienia, porażki i rozgoryczenia. Jutrzenka dnia zmartwychwstania
może ze zdrady wyprowadzić przyjaźń, z wyparcia się – przebaczenie, a z
nienawiści miłość.

tc/rv

Za: Radio Watykańskie.