Resurrexit sicut dixit, alleluia!


Zmartwychwstały Chrystus przynosi
ludzkości nadzieję zbawienia i wyzwolenia z grzechu.
Uczynił nas świadkami swego
Zmartwychwstania.Wysyła na krańce świata mówiąc:
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.


Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam.


Weźmijcie Ducha Świętego!


Którym odpuścicie grzechy, są
im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.
Słowa Chrystusa Zmartwychwstałego
brzmią szczególnie w Roku Kapłańskim.


Rodzą w sercu radość i pewność
drogi, ale tez wzywają do rachunku sumienia.


Kapłaństwo „to miłość Serca
Jezusowego" piszą do nas polscy Biskupi.


Serca wiernego, pełnego miłości,
dającego siebie do końca.


Mocni zmartwychwstaniem Chrystusa
służmy Ludowi Bożemu na wzór jego Boskiego Serca.