„Wolontariusze wezwani do głoszenia Ewangelii” – hasło Dnia Misji Salezjańskich

100404c.png Pod takim hasłem będzie obchodzony Dzień Misji Salezjańskich (DMS) 2011. Informują o tym dwa listy: pierwszy, Przełożonego Generalnego, ks. Pascuala Cháveza, i drugi, napisany wspólnie przez ks. Vaclava Klementa i ks. Fabio Attarda, odpowiednio Radców ds. Misji i ds. Duszpasterstwa Młodzieży.
W dniu 4 kwietnia, w Uroczystość Wielkanocy, IX następca Ks. Bosko ogłosi światu salezjańskiemu hasło Dnia Misji Salezjańskich 2011: “Wolontariusze wezwani do głoszenia Ewangelii”, łączące się ze słowami z Ewangelii św. Mateusza (28,19a): “Idźcie na cały świat…”.

Nawiązuje ono do 125. rocznicy piątego snu misyjnego, ostatniego,
jaki Ks. Bosko miał w Barcelonie, i chce dostarczyć silnego bodźca
salezjańskiemu wolontariatowi misyjnemu we wszystkich Inspektoriach.

Trzy motywy towarzyszyły wyborowi tego hasła.
1. “Powrót do Ks. Bosko”, temat, który angażuje Zgromadzenie
Salezjańskie już od kilku lat, prowadzi do odkrycia “najważniejszych
elementów systemu prewencyjnego, takich jak grupy apostolskie, które
wyłoniły się w Oratorium na Valdocco”. “W wolontariacie znajdujemy
najbardziej autentyczny wyraz zaangażowania młodych posłanych, by
ewangelizować; poważną drogę wiary i namacalny wyraz salezjańskiej
duchowości młodzieżowej”.

2.Uwaga, skierowana na znaki czasów pozwala zrozumieć, że wolontariat,
zwłaszcza w ostatnich latach, spotkał się ze szczególnym
zainteresowaniem instytucji międzynarodowych, co zaowocowało także
zatwierdzeniem przez ONZ Światowego Dnia Wolontariatu w dniu 5 grudnia i
ogłoszeniem przez Unię Europejską roku 2011 Rokiem Wolontariatu.

3. Zainteresowanie, które skupia się na kontynencie amerykańskim,
motywuje fakt, iż jest on pierwszym obszarem, na którym rozwinęły się i
kształtowały drogi wolontariatu typowo misyjnego. I w końcu, hasło DMS
2011 łączy się z Wiązanką 2010, która uwypukla wymiar ewangelizacyjny i
powołaniowy.

Cele tego Dnia wskazują w swoim wspólnym liście ks. Vaclav Klement i ks.
Fabio Attard, Radcy ds. Misji i ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Jest to
jedna z pierwszych inicjatyw współpracy Dykasteriów “Posłannictwa
Salezjańskiego”.

Dać poznać i dzielić się różnymi wzorcami salezjańskiego wolontariatu
misyjnego; pomóc w jakościowym ulepszeniu tego doświadczenia, przekonać
wspólnoty salezjańskie do większego otwarcia się na przyjęcie i
dzielenia życia z młodymi wolontariuszami; towarzyszyć na drodze
powołaniowej przed, w czasie i po praktyce wolontariatu misyjnego;
popierać kreatywność Inspektorii – to cele, które DMS 2011 chce
osiągnąć.

Ścisła współpraca Dykasteriów Posłannictwa Salezjańskiego, do czego
wezwała Kapituła Generalna 26, dopełnia się współpracą z Dykasterium ds.
Komunikacji Społecznej i Don Bosco Media – Eurofilm z Turynu. Istotnie,
tematowi towarzyszy i umożliwia jego pogłębienie zestaw multimedialny,
DVD i Cdrom, a także broszura z schematami, pomocami dydaktycznymi i
modlitwami.

W najbliższym czasie na stronie sdb.org zostanie otwarty multimedialny
dział z różnymi materiałami do wykorzystania. Teksty listów ks. Cháveza
oraz ks. Klementa i ks. Attarda są dostępne w Cyfrowej Księgarni
Salezjańskiej (SDL) i w “Service” strony ANS.

Za: www.salezjanie.pl.