Paryż, UNESCO : sesja o Matteo Riccim SJ – misjonarzu Chin

100218b.png Z okazji 400. rocznicy śmierci o. Matteo Ricciego, włoskiego jezuity, misjonarza w Chinach w paryskiej siedzibie UNESCO odbyła się 16 lutego sesja naukowa. Organizatorem spotkania było przedstawicielstwo Stolicy Apostolskiej przy tej ONZ-towskiej agendzie.
Ojciec Ricci zyskał uznanie wśród Chińczyków nie tylko z powodu wykształcenia w naukach takich jak mechanika czy astronomia, ale dzięki postawie dialogu i szacunku dla kultury chińskiej.

Stał się inicjatorem inkulturacji w głoszeniu nauki Chrystusa – powiedział w Paryżu przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, kard. Stanisław Ryłko. W sesji uczestniczył także przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy UNESCO, ks. Francesco Follo. Dobrze pojęta inkulturacja dawała podstawę do ewangelizacji. Po referacie odbyła się projekcja filmu „Matteo Ricci, jezuita w królestwie smoka” w reżyserii Gjon Kolndrekaj.

ks. J. Grzywaczewski, Paryż

Za: Radio Watykańskie.