Po 60 latach franciszkanie znów w Albanii

W 1946 roku ostatni franciszkanie włoscy opuścili Albanię. W 2007 roku zakonnicy przybyli tam ponownie, tym razem ze Słowacji. Kilka tygodni temu powstała pierwsza parafia franciszkańska po II wojnie światowej i okresie komunizmu.

Pierwsza misja franciszkańska w Albanii powstała na prośbę Kongregacji ds. Kościołów Wschodu. Utworzyli ją franciszkanie włoscy, którzy byli duszpasterzami w obrządku wschodnim i łacińskim. W okresie między 1943 a 1946 rokiem wszyscy zakonnicy powrócili do Włoch.

Franciszkanie przybyli ponownie do Albanii po 61 latach. Tym razem udali się tam zakonnicy z Kustodii słowackiej pw. Matki Bożej Niepokalanej (powstała w styczniu 2003 roku jako samodzielna jurysdykcja zakonu), wsparcia udzieliła im franciszkańska prowincja padewska we Włoszech. W październiku ub.r. pracę rozpoczął tam o. Jaroslav Car OFMConv, w sierpnia tego roku dołączył do niego o. Marek Redlich OFMConv, również Słowak.

30 listopada ub. r. administrator apostolski Albanii Południowej bp Hil Kabashi OFM ustanowił o. Jaroslava Cara proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Fier. Uroczystość odbyła się w kościele parafialnym, przewodniczył jej miejscowy ordynariusz. Wśród uczestników był asystent generalny zakonu franciszkanów o. Jacek Ciupiński OFMConv z Rzymu i przełożony Kustodii słowackiej o. Lucjan Bogucki OFMConv.

"Z datą 30 listopada 2008 roku będziemy łączyć oficjalne przejęcie przez nasz zakon pierwszej parafii w Albanii po upadku komunizmu. Radością napełniała nas obecność na uroczystościach sporej grupy miejscowych wiernych, wśród których najwięcej było dzieci i młodzieży. Byli też pracujący w Fier kapłani ze zgromadzenia św. Józefa, którzy prowadzą w mieście szkołę zawodową" – nie kryje radości o. Bogucki, główny przełożony misji.

Fier jest ponad 50 tys. rozwijającym się miastem przemysłowym, leży na południu Albanii. Większość społeczeństwa to muzułmanie i prawosławni. Katolikami są w głównie przybysze z północy kraju, którzy na południu szukają pracy. Wielu spośród tych, którzy nazywają siebie katolikami, są ludźmi nie ochrzczonymi.

za: www.franciszkanie.pl