Po raz XI o misjach franciszkańskich

Tegoroczne warsztaty odbyły się w Niepokalanowie, pod hasłem: "Misjologiczna myśl bł. Jana Pawła II i św. Maksymiliana". Miejsce, które wybrali organizatorzy warsztatów pasuje idealnie, gdyż tego roku obchodzimy 70-tą rocznicę męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbe. Jest to postać bogata w osiągnięcia, których za życia dokonał i które dokonuje do dziś orędując za nami w Niebie, a przy nim Jan Paweł Wielki – misjonarz święty. Oboje oddając swoje życie służbie Bogu, Niepokalanej i Ojczyźnie, wnieśli wielki wkład w misje święte.

Pierwszego dnia warsztatów skupiliśmy się na nauczaniu papieża Jana Pawła II. Tematem pierwszego wykładu było: "Misjologiczne dziedzictwo bł. Jana Pawła II". Przedstawił nam go ks. prof. dr hab. Jarosław Różański OMI. W swym wystąpieniu ks. prof. Różański skupił się na pojęciu "misje". Wyjaśnił czym była "misja" kiedyś, a czym jest dziś. Poruszył także bardzo ważny aspekt życia misjonarza, jak powinna przebiegać praca misyjna i na czym powinien się skupić współczesny misjonarz.

Następnego dnia zajęliśmy się myślą św. Maksymiliana. Poznaliśmy historię jego życia i działalność misyjną. Wspominając jego osiągnięcia nie można było pominąć jego współbrata a zarówno najbliższego współpracownika br. Zenona Żebrowskiego. Postać tego brata, misjonarza Japonii, przybliżył nam o. dr Roman Soczewka OFM Conv. w wykładzie: "Br. Zenon Żebrowski – misjonarz Japonii".

Prócz tego odwiedzili nas misjonarze i dzielili się swoim świadectwem z pracy na misjach. Odwiedził nas m.in. o. Zbigniew Kusy OFM pracujący obecnie w Republice Środkowej Afryki.
Wydaje się, iż siedzenie i słuchanie prelekcji w czasie wakacyjnym może być nudne i zniechęcające, a tu przeciwnie. Młodzi bracia z rodziny franciszkańskiej, bracia mniejsi i bracia konwentualni budzą w sobie zapał misyjny. Już widać owoce, bo powstały nowe pomysły i nowe projekty do realizacji. Czas który tu spędziliśmy na pewno był czasem błogosławionym. Gdyż nie spędzaliśmy go tylko w sali wykładowej, ale również spotykaliśmy się na wspólnej modlitwie i Eucharystii w intencji misji i misjonarzy. Prócz tego był także dzień wyjazdowy. Odwiedziliśmy w Warszawie dwa miejsca ściśle związane z misjami. Czyli Centrum Formacji Misyjnej a także Pallotyński sekretariat misyjny. W tych miejscach przedstawiono nam jak kształci się misjonarzy a także jak wygląda późniejsza współpraca z misjonarzami. Mieliśmy też okazje zwiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego a także możliwość pomodlenia się przy grobie bł. Jerzego Popieuszko.   

Siostro i Bracie! Proszę was o modlitwę za misje i misjonarzy, a także o nowe powołania misyjne! Oby ten czas który tu spędziliśmy wydał owoc obfity i aby nie zabrakło już nigdy tych, którzy zaniosą Dobrą Nowinę do czekających i spragnionych serc ludzkich.

Z franciszkańską radością i modlitwą
Gerard Reszke OFM

Za: www.franciszkanie.net.