10 rocznica koronacji ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mościskach

Metropolita lwowski obrządku łacińskiego abp Mieczysław Mokrzycki przewodniczył Eucharystii celebrowanej w sanktuarium Matki Bozej Nieustającej Pomocy w Mościskach (Ukraina) dnia 8 wrzenia br.  Dziesięć lat temu cudowna ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Mościsk została ozdobiona koronami papieskimi. W uroczystości rocznicowej uczestniczyli prowincjałowie Prowincji Warszawskiej i Prowincji Lwowskiej Redemptorystów, prezydent Przemyśla, kapłani, siostry zakonne i wiele innych osób z Mościsk i okolic oraz z gości z Polski. Uroczystość przebiegała spokojnie i dostojnie, co jest zasługą proboszcza parafii w Mościskach.

Duchowym przygotowaniem rocznicy koronacji kierował o. Stanisław Kuczek CSsR, głosząc rekolekcje w mościckim sanktuarium w dniach 4-7 września. Warto przypomnieć, że to o. S. Kuczek prowadził 20 lat wcześniej pierwsze po wojnie misje parafialne w Mościcach.Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mościskach zainicjowali redemptoryści, wprowadzając do tamtejszego kościoła ikonę Matki Bożej 8 września 1883 r.   W rocznicę tego wydarzenia, 8 września 2001 roku ówczesny metropolita lwowski obrządku łacińskiego kardynał Marian Jaworski dokonał koronacji słynącej łaskami ikony.

Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mościskach opiekuje się od 20 lat o. Władysław Ziober CSsR. Abp Mieczysław Mokrzycki w dowód uznania za tę gorliwą posługę duszpasterską uhonorował o. Ziobra medalem św. Jakuba, patrona Archidiecezji Lwowskiej. Nadanie odznaczenia nastąpiło 10 września w archikatedrze we Lwowie.


Matka Boża Nieustającej Pomocy w MościskachPoczątki i rozwój kultu Ikony MBNP na ziemiach polskich zawdzięcza się w dużej mierze działalności Sługi Bożego o. Bernarda Łubieńskiego, (1846 -1933), który w 1883 roku zakłada nową placówkę w Mościskach koło Przemyśla. Sam o. Bernard wspomina o tym tak: „wprawdzie Mościska nie nadawały się jako najlepszy punkt do rozpoczęcia pracy dla Kongregacji, jednakowoż coś tu przed Bogiem istniało, w Mościskach które wbrew wszelkich przesądów i przeciwnych pobudek, wbrew widoków wyższych i innych zamiarów przeważyły szalę. Opatrzności Bożej zależy, aby w Mościskach, a nie gdzie indziej Kongregacja pierwszą fundację zrobiła”.

Będąc w drodze z Anglii do Mościsk w czasie swego pobytu w Rzymie o. Bernard Łubieński na audiencji u Ojca Świętego otrzymał papieskie błogosławieństwo dla nowej fundacji w Mościskach. Żegnając się z Rzymem i z Cudownym Obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, o. Bernard miał wielką nadzieję, że również do Mościsk będzie mógł sprowadzić kopię tego Cudownego Obrazu. 13 czerwca 1882 roku w Rzymie o. Bernard otrzymał dla kościoła redemptorystów w Mościskach autentyczna kopię Ikony MBNP z numerem 839 wraz z papieskim Breve. Dzieje tej Ikony są bardzo złożone i skłaniają do refleksji.

W Kronice klasztoru w Mościskach o Uroczystościach wprowadzenia Ikony MBNP do kościoła redemptorystów o. Bernard zanotował: „Dnia 8 września 1883 roku, w Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, lud z pobliskich okolic jeszcze bardziej jak zwykle garnął się do Mościsk. O godzinie piątej po południu wyruszyliśmy z kościoła z procesją na plac przed klasztorem, w korytarzu stał na tronie przygotowany do niesienia Obraz. Przystąpiliśmy do drzwi zewnętrznych i całe zgromadzenie wyruszyło niosąc na barkach Obraz MBNP. Wyobrazić sobie nie można jakim rozrzewniającym zapałem pierwszy widok Matki Boskiej napełnił lud cały. Krzyk radości wyrwał się wszystkim mimowolnie i jedni płakali, drudzy głośno się modlili, wszyscy przygarnęli się do nas tak, że z niemałą trudnością weszliśmy razem do kościoła. Obraz zaniesiony został do ołtarza, a kaznodzieja o. Jedek wstąpił na ambonę i wygłosił kazanie o tym, jak Matki Boskiej Pomoc na wszystkich miejscach i po wszystkie czasy i we wszelkich rzeczach jest nieustająca”. Od dnia, w którym Obraz MBNP stanął na ołtarzu, kościół św. Katarzyny był licznie nawiedzany przez tłumy ludzi, a spowiedź święta czasami przeciągała się do późnych godzin nocnych, jak przy wielkich uroczystościach odpustowych. Spełniły się gorące pragnienia o. Bernarda, nabożeństwo do MBNP zakiełkowało na polskiej ziemi.

Obraz MBNP w Mościskach jest czymś więcej niż tylko pamiątką osób i pokoleń, czy wydarzeń z historii z nim związanych. Skłania do refleksji, budzi myśli religijne mające związek z sensem i wartością życia człowieka. Ikona ta przypominając osoby Jezusa i Maryi będących w obliczu Męki, w sposób szczególny czyni obecna w ludzkim życiu Tajemnicę Odkupienia w Chrystusie i wstawiennictwo Maryi za tymi, którzy podążają śladami Jezusa. „Nieustająca Pomoc” jest wizerunkiem Chrystusa Odkupiciela w ramionach Matki. Ikonę te można zrozumieć w pełni tylko poprzez wiarę i modlitwę. Spojrzenie Maryi jest spojrzeniem Matki, która zna cierpienie i ciężki los swoich dzieci i ofiarowuje im swoją pomoc bez granic. Poprzez widoczna na Jej obliczu powagę i czułość zaprasza swe dzieci do przyjęcia woli Bożej nawet wtedy, gdy spotykają one cierpienie i krzyż. Wzywa do ofiarowania swego życia w służbie bliźnim tak jak to uczynił Jej Syn Jezus Chrystus.

Kult, jaki odbiera Maryja w Ikonie MBNP w Mościskach, łączy w sobie nie tylko wartości pastoralne, przyczyniając się do ożywienia ducha modlitwy i szeroko pojętej religijności, ale także wartości ekumeniczne, gdyż zawiera w sobie elementy teologii i sztuki religijnej Kościoła wschodniego. Ikona ta zbliża różne wyznania religijne i obrządki kościelne, nawet braci z Kościoła prawosławnego. Dlatego też kult Ikony MBNP staje się w dzisiejszym świecie jednym z ogniw, które mogą połączyć rozdzielone obecnie wyznania chrześcijańskie, zwłaszcza Kościoły Wschodu i Zachodu.

Świadomy tych wartości, Papież Jan Paweł II, kończąc swą homilię w czasie sprawowania liturgii eucharystycznej przed oryginalną Ikona MBNP w Rzymie, modlił się: „Maryjo, wielka nasza nadziejo, wołam do Ciebie! O Dziewico Nieustającej Pomocy, Święta Matko Odkupiciela, przyjdź z pomocą swojemu ludowi, który pragnie gorąco odnowić się. Daj wszystkim radość zdążania ku trzeciemu tysiącleciu w świadomej i aktywnej solidarności z najbardziej ubogimi przez głoszenie w sposób nowy i odważny Ewangelii Twojego Syna, która jest podstawą i udoskonaleniem każdej ludzkiej społeczności pragnącej prawdziwego, sprawiedliwego i trwałego pokoju. Jak Dziecię Jezus, które widzimy na tej czcigodnej Ikonie, tak i my chcielibyśmy uchwycić się Twej ręki. Nie brak Ci potęgi, ani dobroci, by nas wspomagać w każdej konieczności i w każdej potrzebie. Teraz nadeszła Twoja godzina! Przyjdź więc nam z pomocą i bądź dla wszystkich ucieczka i nadzieją!”.

Należałoby życzyć wiernym wszystkich wyznań, a zwłaszcza chrześcijanom Wschodu i Zachodu, by Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy była dla nich jedną z dróg wiodących zarówno ku zjednoczeniu z Chrystusem, jak i do zjednoczenia ich między sobą w jednym, Powszechnym Kościele Chrystusowym.

Koronacji papieskimi koronami cudownej Ikony  8 września 2001 roku dokonał ówczesny metropolita lwowski obrządku łacińskiego kardynał Marian Jaworski. Do dziękczynienia za tamto wydarzenie należy dołączyć także historię wędrowania Matki Bożej w cudownej ikonie z ludźmi w czasach powojennych przez Polskę, Związek Radziecki i Ukrainę oraz Jej powrót po 50 latach do Mościsk, do swego kościoła, w którym ponad sto lat temu tron sobie obrała, miejsce rozdawnictwa łask. Historia ikonym Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Mościsk i Jej wędrówka jest cenna dla tamtejszego ludu jak każde wotum, za którym kryje się żywy człowiek.

O. Andrzej Labuda CSsR

Za: www.redemptor.pl.