Powstaje „Okno Życia” w Częstochowie

Z inicjatywy Caritas archidiecezji częstochowskiej i Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny (Służebniczki Starowiejskie) powstaje w Częstochowie „Okno Życia”.

„Okno Życia”, które uroczyście zostanie otwarte 28 grudnia, powstaje przy Domu Małych Dzieci im. bł. Edmunda Bojanowskiego, prowadzonym przez Siostry Służebniczki przy ul. św. Kazimierza 1 w Częstochowie.

– W „Oknie Życia” można zostawić dziecko, którego matka nie chce lub nie może wychować. Natychmiast takim dzieckiem zajmą się siostry. Dziecko najpierw trafia do szpitala, a potem do nowej rodziny. „Okno Życia” jest anonimowe, zapewniamy pełną dyskrecję. Zostawienie dziecka w „Oknie Życia” nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych- wyjaśniał w audycji Radia „Fiat” ks. prał. Stanisław Iłczyk, dyrektor Caritas archidiecezji częstochowskiej- W Częstochowie Jan Paweł II wielokrotnie mówił o obronie ludzkiego życia. Także hasło roku duszpasterskiego „otoczmy troską życie” skłoniło nas do podjęcia takich wspólnych działań- podkreślił ks. Iłczyk.

Częstochowskie „Okno Życia” w Domu Małych Dzieci będzie kolejnym takim „Oknem” w Polsce, po Krakowie i Warszawie.

Dom Małych Dzieci im. Edmunda Bojanowskiego to niepubliczna placówka opiekuńczo-wychowawcza (socjalizacyjno-interwencyjna) prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanego Poczęcia, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej w wieku od 0 do 10 lat.

za: www.niedziela.pl