Dalajlama w klasztorze karmelitanek

Dalajlama z abp. Marianem Gołębiewskim i prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem odwiedził 9 grudnia wrocławski klasztor sióstr karmelitanek. Po wspólnej modlitwie Gość w towarzystwie Metropolity wrocławskiego wszedł na teren objęty klauzurą i spotkał się z siostrami.

Witając gościa w przyklasztornej kaplicy abp Marian Gołębiewski zaproponował wspólne odmówienie modlitwy „Ojcze nasz”. – Módlmy się abyśmy zawsze dążyli do wspólnych celów i żebyśmy na tej naszej ludzkiej ziemi tworzyli pokój spełniając wolę Bożą – zachęcił Metropolita.

– Jego Świątobliwość przychodzi do nas z orędziem pokoju – powiedział abp Gołębiewski. – Walczy o uniwersalne wartości, które są nam wspólne, zarówno tym, którzy mieszkają w Tybecie, czy tym, którzy mieszkają w Polsce czy na innych kontynentach.

Odpowiadając na powitanie Dalajlama wyraził radość ze spotkania. – Jestem mnichem buddyjskim – powiedział. – Nieodmiennie staram się przyczynić do większej harmonii i zrozumieniu między głównymi tradycjami religijnymi.

Duchowy przywódca Tybetańczyków wspomniał o programach wymiany między mnichami buddyjskimi i chrześcijańskimi. – Chrześcijańscy mnisi i mniszki odwiedzają tybetańskie klasztory buddyjskie i odwrotnie, tybetańscy mnisi i mniszki spędzają kilka tygodni w klasztorach chrześcijańskich. Te spotkania przynoszą niebywały pożytek. Jestem zaszczycony spotkaniem z ks. arcybiskupem i braćmi i siostrami – dodał na zakończenie Dalajlama.

Następie abp Gołębiewski zaprosił Dalajlamę do wejścia na teren objęty klauzurą. – Na początku Dalajlama przedstawił swoje impresje na temat życia duchowego w tradycji buddyjskiej – relacjonuje spotkanie abp Gołębiewski. – Potem nawiązywał do swoich spotkań, które miał w Europie w różnych klasztorach i opactwach. Wymieniał Południową Francję, Włochy i również jedno spotkanie w Hiszpanii.

Dalajlama wskazywał na podobieństwa między tradycjami buddyjskimi i katolickimi. – Bardzo mocno podkreślał oddanie całego życia medytacji i oddanie Bogu – opowiadał arcybiskup. Siostry karmelitanki pytały o szczegóły, zwłaszcza o podobieństwa między chrześcijaństwem i buddyzmem a także o wrażenia z pobytu w Polsce.

Zdaniem Rafała Dutkiewicza, pomysłodawcy spotkania, ważne jest ukazanie kontemplacyjnego wymiaru chrześcijaństwa. – Bardzo chciałem Jego Świątobliwości raz jeszcze wyraźnie pokazać, że w chrześcijaństwie jest równie silnie obecna modlitwa kontemplacyjna i on to bardzo pozytywnie przyjął – powiedział prezydent Wrocławia.

Następnym punktem programu pierwszego dnia wizyty Dalajlamy we Wrocławiu jest wizyta w dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Świątyń, którą zakończy spotkanie z przedstawicielami kościołów chrześcijańskich i gminy żydowskiej w Synagodze pod Białym Bocianem. Spotkanie przewidziane jest na godz. 14.00. Następnie o godz. 15.00 Dalajlama spotka się z mieszkańcami Wrocławia w Hali Stulecia.

za: www.niedziela.pl