Prośba o wsparcie remontu pijarskiego kościoła w Łowiczu

Kościół pijarski pod wezwaniem Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha – „perła Baroku” stanowi nieodłączną część Łowicza. Remont i konserwacja zabytkowej świątyni przekracza jednak możliwości Kolegium.

Zwracamy się przeto z prośbą o wsparcie dzieła renowacji naszej świątyni. W roku 2008 jesienią minęło 50 lat powrotu Ojców Pijarów do Łowicza. Kościół zbudowany został w latach 1672 -1680. Gospodarzami świątyni i Kolegium od 1668 roku są Ojcowie Pijarzy. Kościół i Kolegium łowickie przechodziło różne koleje losu, czas trwających kolejnych wojen wpłynął na kondycję zabytkowej budowli. Dużemu zniszczeniu uległy freski wewnątrz świątyni, bardzo groźnemu pęknięciu – ciągle się powiększającemu – uległa ściana zachodnia nawy świątyni. Pilnej renowacji potrzebują zabytkowe ołtarze, organy i inne elementy wyposażenia kościoła.

Remont i konserwacja zabytkowej świątyni przekracza jednak możliwości Kolegium. Konieczne są radykalne kroki, aby ten cenny dla kultury i sztuki obiekt mógł trwać dalej i ubogacać panoramę miasta Łowicza i naszej Ojczyzny. Więcej informacjo oraz numery konta można znaleźć na stronie internetowej Ojców Pijarów.

www.pijarzy.pl