Rok o. Ignacego Posadzego – spotkanie w Morasku

W ramach przeżywanego Roku Sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego 21 marca w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w Morasku odbyło się spotkanie Sióstr Misjonarek i chrystusowców z Domu Głównego: księży, braci i kleryków.

Był to dzień poświęcony na modlitwę i bratersko-siostrzane rozmowy. Mszy Świętej przewodniczył przełożony generalny ks. Tomasz Sielicki, a homilię wygłosił ks. dr Bogdan Molenda – rektor naszego seminarium. Eucharystię poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez Siostry w oparciu o teksty o. Ignacego.

Po obiedzie wszyscy spotkali się w auli na widowisku słowno-muzycznym przygotowanym i prowadzonym przez Siostry. Była to multimedialna prezentacja ukazująca historię zgromadzenia i wkład w nią o. Posadzego jako założyciela oraz aktualnie prowadzone przez Siostry Misjonarki dzieła apostolskie. Spotkanie zakończyło się przy kawie i ciastku.

Więcej informacji, galeria zdjęć i homilia ks. Rektora na stronie internetowej Sióstr Misjonarek.