Konferencja Ministrów Prowincjalnych

W klasztorze wrocławskim braci mniejszych, w poniedziałek 23 III, odbyła się wiosenna sesja Konferencji Prowincjałów Franciszkańskich (KPF). Przewodniczył jej o. Jacek Waligóra OFMCap. Wśród poruszonych tematów były: Jubileusz 800-lecia Reguły Franciszkańskiej, jego obchody ogólnopolskie i lokalne, i ostateczna redakcja Brewiarza Franciszkańskiego.


Więcej na stronie www.franciszkanie.com