Protest przełożonych zakonnych w Polsce

Obradujący w domu rekolekcyjnym diecezji kieleckiej w Skorzeszycach przełożeni żeńskich i męskich wspólnot zakonnych i pozostałych form życia konsekrowanego wystosowali protest na ręce prezesa TVP Juliusza Brauna. Zaproszeni przez bpa Kazimierza Gurdę, przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego rozmawiali o misji zakonów we współczesnym społeczeństwie polskim. Uznali jednak wspólnie, iż konieczna jest reakcja na ostatnie bulwersujące wydarzenia w mediach publicznych. Oto treść Listu Otwartego:

List otwarty do Zarządu Telewizji Polskiej SA 
Skierowany na ręce Prezesa TVP, Pana Juliusza Brauna 
Protest przeciwko brakowi szacunku dla wierzacych w Chrystusa i wyznawcow innych religii
 
W imieniu Komisji Episkopatu Polski ds. Życia Konsekrowanego i Konferencji Przełożonych Wyższych Instytutow Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w Polsce, reprezentujących blisko 40 tys. osób, zdecydowanie protestujemy przeciwko eskalacji w ostatnim czasie w Telewizji Polskiej aktów agresji, cynizmu i braku szacunku wobec chrzescijaństwa i wartości chrześcijańskich. 
Wyrażamy przypuszczenie, że gdyby zjawisko deprecjonowania wartości dotyczyło innych religii, wówczas bardzo szybko pojawiłyby się protest, zarówno wielu instytucji publicznych i państwowych, jak też osób pełniących funkcje publiczne. 
Postawa milczenia wobec powyższych zachowań, czy wręcz pojawiające się w TVP wyrazy zdziwienia napływajacymi protestami są znamienne i świadczą o głęboko postępujacym procesie zobojętnienia i niebezpiecznego relatywizmu. Eksponowanie osób, które świadomie drwią i wyśmiewaja wartości, święte księgi i znaki nie tylko chrześcijan, ale też Żydów oraz wyznawcow innych religii, świadczy o ksenofobii i nietolerancji oraz jest nie do zaakceptowania szczegolnie w TVP. Skoro Telewizja Polska odwołuje się do pełnienia misji publicznej, musi brać pod uwagę wiarę i przekonania widzów. 
Wierzący w Chrystusa zawsze stali na straży obrony podstawowych praw człowieka, szacunku dla jego przekonań i jego godności. Jest jednak pewna granica wolności słowa i zakresu wypowiedzi artystycznej, chroniąca zwykłych, ludzi, której przekraczanie narusza ich wrażliwość i świat wartości, przez co zmuszani są do znoszenia zbytniego ciężaru kpin i upokorzeń. 
Takie zachowania świadczą o braku tolerancji i szacunku wobec wierzących w Chrystusa, którzy stanowią ogromną większość odbiorców oferty programowej TVP i wspierają tę telewizję finansowo.
 

bp
Kazimierz Gurda

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski
ds. Instytutów
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

M.
Leticja Niemczura

Przewodnicząca Konferencji Przełożonych Wyższych Żenskich
Zgromadzeń Zakonnych

M.
Weronika Solwulewska

Przewodnicząca Konferencji
Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontempacyjnych w Polsce

P. Teresa Nalepa
Krajowa Konferencja Instytutów Swieckich

Ks. Tomasz Sielicki
Przewodniczący Konferencji Przełożonych Wyższych Zakonów
Męskich w Polsce
 

Do wiadomości:

 • Nuncjusz Apostolski w Polsce
 • Papieska
  Rada do spraw Srodków Społecznego Komunikowania
 • Konferencja Episkopatu Polski
 • Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
 • Krajowa
  Rada ds Radiofonii i Telewizji
 • Rada
  ds. Srodków Społecznego Przekazu
 • Krajowa
  Rada etyki mediow