Redemptoryści: Międzynarodowe Spotkanie Braci w Bratysławie

W pięknej Bratysławie, zwanej Perłą Dunaju, w dniach 19-23 września 2010 roku odbył się Zjazd Braci Redemptorystów z regionu Europa-Nord. Temat przewodni tegorocznego spotkania brzmiał: „Odnowiona nadzieja, odnowione serca, odnowione struktury w służbie naszego posłannictwa".

 
Międzynarodowe spotkanie było okazją do podjęcia przesłania ostatniej Kapituły Generalnej. Dyskutowano nad tematem restrukturyzacji, który stał się ideą łączącą nurt wielu inicjatyw podejmowanych w Zgromadzeniu, mających na celu odnowienie apostolstwa redemptorystów. W spotkaniach z braćmi kilku prowincji i wiceprowincji północnoeuropejskich wziął udział wikariusz generała redemptorystów o. Enrique Lopez z Rzymu.

Uczestnikami zjazdu było 34 braci i 7 ojców z różnych części Europy Północnej, m.in. z  Niemiec, Austrii, Słowacji, Holandii, Londynu, Ukrainy i Polski. Z Prowincji Warszawskiej w zjeździe wzięli udział bracia Krzysztof Makowski i Dariusz Majcher oraz o. Krzysztof Labak jako tłumacz. Spotkania i nabożeństwa odbywały się w językach słowackim, angielskim i niemieckim.
 
Br. Krzysztof Makowski CSsR

Za: www.redemptor.pl