Redemptoryści: Misje parafialne w dzisiejszej Europie

W dniach 13-17 września 2010 r. w Alzacji, w sanktuarium maryjnym w Trois Epis (Francja), odbyło się Drugie Europejskie Kolokwium Redemptorystów, na temat: Misje parafialne i ewangelizacja w Europie dzisiaj. 90 uczestników kolokwium – misjonarze redemptoryści, siostry zakonne oraz świeccy, współpracujący z redemptorystami w misjach ludowych, reprezentowali 16 prowincji zakonnych Zgromadzenia z całej Europy.

 
Poprzez specjalne wykłady, dzielenie się misyjnym doświadczeniem, dyskusje i krytyczną ocenę dotychczasowych osiągnięć, starano się pogłębić współpracę między europejskimi prowincjami zgromadzenia, aby dać nowy impuls, przeżywającym kryzys misjom parafialnym. Kolokwium miało na celu wyznaczenie nowych perspektyw dzieła apostolskiego redemptorystów w jednoczącej się Europie, aby Ewangelia zwiastowana najbardziej opuszczonym i ubogim, mogła być ciągle nowym zaczynem chrześcijańskiego dynamizmu i przynosiła radość i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli, żyjącym na naszym kontynencie.
 
o. Marek Kotyński CSsR

Za: www.redemptor.pl