Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Domu Głównym Chrystusowców

Towarzystwo Chrystusowe zwróciło się do metropolity warszawskiego ks.
kard. Kazimierza Nycza z prośbą o relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W
sobotę (26.03.) po pierwszych niedzielnych nieszporach miało miejsce
uroczyste ich wprowadzenie do kaplicy Domu Głównego Towarzystwa w
Poznaniu. Nieszporom i wprowadzeniu przewodniczył przełożony generalny
ks. Tomasz Sielicki, który w krótkim przemówieniu przybliżył całą
inicjatywę i ukazał bliskość osoby i dzieła życia bł. ks. Jerzego dla
nas dzisiaj.

Następnie ks. Robert Biel – pomysłodawca sprowadzenia do Domu Głównego
szczątków polskiego męczennika przyniósł relikwiarz do ołtarza, gdzie
został okadzony. Wszyscy zgromadzeniu mieli możliwość oddać cześć
relikwiom bł. ks. Jerzego przez ucałowanie.
 
Oprócz mieszkańców Domu
Głównego i seminarium w uroczystości wzięła udział grupa chłopców
przeżywających w domu wielkopostne dni skupienia.
 
Kilka zdjęć tutaj.

Za: www.tchr.org.