Roczne Studium Formacji Przełożonych Zakonnych

Roczna formacja przełożonych zakonnych jest odpowiedzią na postulat zawarty w Instrukcji Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Posługa władzy i Posłuszeństwo. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na osobisty wymiar formacji przełożonych zakonnych, a także służyć jako pomoc w pełnieniu posługi przełożeńskiej.

 
Podejmowane treści stanowią kompendium aktualnych zagadnień życia konsekrowanego. Można je określić mianem odpowiedzi na współczesne „znaki czasu” aktualne w posłudze osób konsekrowanych. Adresatami rocznej formacji przełożonych wspólnot życia konsekrowanego są przede wszystkim przełożeni wspólnot zakonnych zarówno żeńskich jak i męskich. Dotyczy to osób żyjących we wspólnotach zakonnych i instytutach świeckich. Prezentowane wykłady skupiają się przede wszystkim wokół budowy trwałych wartości, jakie wspólnoty życia konsekrowanego powinny realizować w swej posłudze. Dotyczą one podstawowych zagadnień życia wspólnoty zakonnej, a także posługi przełożonych. Jako zwieńczenie podejmowanych treści wykładowych proponujemy przeżycie tygodniowych rekolekcji W szkole Słowa Bożego. Jest to odpowiedź na propozycje Synodu poświęconego Słowu Bożemu, który zwrócił uwagę na konieczność obecności Sowa Bożego w formacji chrześcijańskiej, tym bardziej zakonnej. Wykłady rozpoczęły się 08 stycznia 2011 i bierze w nich udział 52 osoby z różnych instytutów życia konsekrowanego w Polsce.
 
Roczne Studium Formacji Przełożonych Zakonnych przy Domu Formacyjnym Misjonarzy Klaretynów we Wrocławiu w ramach Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego PWT, Wrocław 2011