Rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna Kamilianów

100226a.png Mszą o Duchu Świętym rozpoczęła się w czwartek 25 lutego 2010r. w Tarnowskich Górach Kapituła Prowincjalna Polskich Kamilianów. – Pomimo ciężkiej pracy, którą będziemy musieli wykonać, kapituła ma także element świętowania, czyli dziękczynienia Bogu za łaskę bycia kamilianinem, załaski jakie otrzymaliśmy osobiście jak i cała Prowincja – mówił na początku Mszy św. o. Arkadiusz Nowak.

Podczas Mszy otwierającej kapitułę prowincjalną, uczestniczący w niej współbracia modlili się o Boże błogosławieństwo na cały czas trwania obrad. W kapitule bierze udział 34 delegatów reprezentujących wszystkich Kamilianów z Polskiej Prowincji Zakonu Posługujących Chorym. Gromadzi się ona co 3 lata w celu podsumowania mijającego trzech lecia i zaprogramowania przyszłości Zakonu.

Kolejne trzy dni kapituły poświęcone będą pracy nad zmianami w Konstytucji i Zarządzeniach Generalnych a także rozpatrzone będą zgłoszone przez wspólnoty nowe wnioski. Na zakończenie zgromadzenia zostaną opracowane Akta kapituły, zawierające opis aktualnego stanu Prowincji oraz zbiór zadań i postulatów dla Polskiej Prowincji Kamilianów na najbliższe 3 lata.

Polska Prowincja Zakonu Posługujących Chorym (Ojcowie Kamilianie) jest jedną z najliczniejszych i coraz bardziej prężnie rozwijającą się na świecie jednostką Zakonu i liczy 85 braci. Kamilianie posiadają 13 wspólnot na terenie Polski oraz palcówki w Niemczech, we Francji, Włoszech, Austrii i na Madagaskarze.