Rubinowy Jubileusz pobytu Misjonarzy Ducha Świętego w Cielądzu (1971 – 2011)

Rok 2011 to dla Prowincji Polskiej Zgromadzenia Ducha Świętego rok jubileuszu
90-lecia obecności ojców i braci – Misjonarzy Ducha Świętego w Polsce (1921–2011)
oraz 40-lecie pobytu zgromadzenia zakonnego w Cielądzu k. Rawy Mazowieckiej, na terenie diecezji łowickiej. Dokładnie 90 lat temu na początku 1921 roku, ojciec ppłk. Zygmunt Rydlewski CSSp, kapelan i dziekan w Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera zorganizował w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich, na polecenie władz zakonnych
Dom Świętego Józefa dla synów obrońców Ojczyzny im. Gen. Józefa Hallera i ta data jest oficjalnym początkiem pobytu Zgromadzenia Ducha Świętego w Polsce.

 
Polska Prowincja Zgromadzenia Ducha Świętego posiada dzisiaj 7 domów zakonnych: dwa domy w Bydgoszczy oraz domy w Cielądzu k Rawy Mazowieckiej, w Puszczykowie k. Poznania, w Chełmszczonce k. Fordonu, w Chojnicach i w Zbyszycach k. Nowego Sącza.
 
Na Mazowszu, na terenie diecezji łowickiej, w dekanacie rawskim znajduje się dom zakonny zgromadzenia i parafia w Cielądzu, w której pracują ojcowie i bracia ze Zgromadzenia Ducha Świętego już od 40 lat. Dnia 2 kwietnia 1971 roku ojciec Jan Obarski CSSp, z woli Prymasa Tysiąclecia, ks. Stefana kard. Wyszyńskiego, jako pierwszy przybył do parafii Cielądz. Zapoczątkował on działalność Zgromadzenia Ducha Świętego na tym terenie. Po jego śmierci w lipcu 1973 roku do Cielądza przybyli o. Józef Rodzik CSSp, o. Leon Zaremba CSSp, o. Franciszek Mientki CSSp i br. Gabriel Durajewski CSSp, a później o. Piotr Pilarski CSSp wraz ze współpracownikami; o. Grzegorz Kosielski CSSp, o. Andrzej Bondyra CSSp, o. Stanisław Wojtko CSSp, o. Jan Popa CSSp i o. Jerzy Bernacki CSSp.
 
W ostatnich kilkunastu latach pracę duszpasterską w Cielądzu ofiarnie podejmowali m.in.; o. Marek Reiwer CSSp, o. Tadeusz Kud CSSp, o. Tadeusz Michalski CSSp, o. Andrzej Różański CSSp, o. Sławomir Zastępowski CSSp, o. Marek Smyk CSSp i o. Kazimierz Potulski CSSp, we współpracy z Siostrami Nazaretankami z pobliskich Żdżar.
Dziś do parafii należy wieś Cielądz, która od 1973 roku jest również siedzibą gminy oraz miejscowości Grabice, Gułki, Komorów, Niemgłowy, Ossowice, Sanogoszcz, Stolniki i Wisówka. Od lipca 2010 roku w parafii pw. Świętej Trójcy duszpasterzują; o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp i o. Marek Reiwer CSSp.
W ciągu 40-stu lat posługi duszpasterskiej w parafii Świętej Trójcy w Cielądzu, pracowało 10 proboszczów, misjonarzy ze Zgromadzenia Ducha Świętego.
Urząd ten piastowali kolejno:
 
  • o. Jan Obarski CSSp IV 1971 – VII 1973
  • o. Józef Rodzik CSSp VII 1973 – X 1973 oraz VI 1980 – I 1983
  • o. Leon Zaremba CSSp X 1973 – VI 1980
  • o. Piotr Pilarski CSSp I 1983 – XII 1991
  • o. Marek Reiwer CSSp I 1992 – XII 1993
  • o. Tadeusz Kud CSSp I 1994 – II 1995
  • o. Tadeusz Michalski CSSp II 1995 – II 2004
  • o. Andrzej Różański CSSp II 2004 – VII 2007
  • o. Kazimierz Potulski CSSp VII 2007 – VI 2010
  • o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp VI 2010 – 
 
Jak wskazują akta kapituły poznańskiej parafia w Cielądzu została erygowana jeszcze przed rokiem 1428. Z tamtych źródeł dowiadujemy się także, że w 1603 roku stał tu drewniany kościółek parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy i Wszystkich Świętych. W roku 1785 był on restaurowany przez miejscowego dziedzica Jana Rzeszotarskiego. Po pożarze starej świątyni 9.06.1795r. na terenie ogrodu plebanijnego postawiono tymczasową drewnianą kaplicę, w której Az do 1856r. sprawowano Msze Święte. W latach 1818-1856 z fundacji parafian i dziedzica Karola Gustawa Wolffa zbudowano murowany kościół, poświęcony 13 listopada 1856r. Podczas I wojny światowej Niemcy w znaczącym stopniu uszkodzili świątynię, wysadzając m.in. kościelną wieżę. Dzięki ofiarności parafian po raz kolejny odbudowano kościół w 1919r. W okresie zarządzania parafią przez Zgromadzenie Ducha Świętego, dokonano w kościele parafialnym wielu inwestycji i zmian we wnętrzu i wystroju kościoła. Między innymi przebudowano prezbiterium, w absydzie którego postawiono współczesny ołtarz główny oraz w okna wstawiono piękne witraże z przełomu lat 70. i 80. minionego wieku.
 
Z okazji 40-lecia pracy Misjonarzy Ducha Świętego w Cielądzu, na sobotę 2 kwietnia 2011r. o godz. 11.00 zaplanowane zostały główne uroczystości jubileuszowe, pod przewodnictwem J.E. ks. bpa prof. Andrzeja F. Dziuby, ordynariusza łowickiego. W parafialnym kościele cielądzkim zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta dziękczynna w intencji parafii i pracujących w niej kapłanów. W ten sposób Misjonarze Ducha Świętego pragną podkreślić i uroczyście zamanifestować swą zakonną i misyjną tożsamość oraz obecność w tej części Polski. Pragniemy także podziękować Bogu za dar duszpasterskiej posługi czcigodnych poprzedników, przywołać na pamięć ich szlachetną i ofiarną pracę misyjną oraz prosić Bożą Opatrzność o opiekę nad wspólnotą parafialną i jej duszpasterzami na dalsze lata.
 
 
W czasie uroczystości Biskup Łowicki odsłoni i poświęci tablicę pamiątkową z nazwiskami wszystkich dziesięciu, dotychczas pracujących w Cielądzu proboszczów, wywodzących się ze Zgromadzenia Ducha Świętego.
Ranga, jaką nada uroczystości J.E. ks. bp prof. Andrzej F. Dziuba, świadczy niezbicie o tym, że decyzja Prymasa Tysiąclecia sprzed 40-stu lat, choć podjęta w dramatycznych okolicznościach historii parafii cielądzkiej, była trafną i służącą dobru tutejszej społeczności katolickiej.
Misjonarze Ducha Świętego spotykają się z życzliwym odbiorem tej społeczności, a za przyczyną świętych patronów zgromadzenia zakonnego i parafii mają nadzieję służyć jej na kolejne dziesięciolecia.
 

o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp