Saletyni – La Salette/Francja: Pierwsze Europejskie Spotkanie Świeckich

Pod hasłem Jak żyć Orędziem Saletyńskim i świadczyć o nim w codziennym życiu w każdej z Prowincji w Sanktuarium Matki Bożej w La Salette we Francji w dniach 10-13 września 2010 roku odbywa się I Europejskie Spotkanie Saletyńskich Świeckich z Francji, Polski, Szwajcarii i Włoch. Przewodniczy mu ks. Silvano Marisa MS, wikariusz generalny z Rzymu.

 
Do La Salette na zaproszenie Rady Generalnej Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów przyjechali przedstawiciele świeccy z czterech europejskich prowincji wraz ze swoimi duszpasterzami. Ci świeccy w swoim życiu zainspirowali się objawieniem Matki Bożej w La Salette i obecnie współpracują czynnie z Misjonarzami Saletynami, pomagając im głosić przesłanie Orędzia Saletyńskiego w tych środowiskach gdzie mieszkają.

Polską Prowincję reprezentuje dziesięcioosobowa grupa świeckich, po jednej osobie z Anglii, Białorusi, Czech, Słowacji i Ukrainy oraz dwie osoby świeckie z naszych parafii saletyńskich w Polsce, a także z dzieł saletyńskich takich jak ARS i Szkoła Nowej Ewangelizacji. Towarzyszą im kapłani, Misjonarze Saletyni: ks. Roman Gierkek MS, wikariusz prowincjalny z Warszawy, ks. Jacek Ocieczek MS, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji z Mrągowa oraz ks. Adam Sowa MS z Anglii.

To pierwsze spotkanie ma na celu lepsze poznanie się tych osób świeckich między sobą i podzielenie się swoją duchowością i sposobem pracy w danym kraju. W programie przewidziano codzienną Eucharystię, wykłady, pracę w grupach, wspólne nabożeństwa i prezentacje multimedialne.

W kazaniu niedzielnym podczas Eucharystii na zakończenie Spotkania, ks. Silvano Marisa MS, wikariusz generalny z Rzymu powiedział: Nie jesteście sami na tej drodze… ponieważ z Wami są Misjonarze z La Salette, których Zgromadzenie narodziło się tutaj, w tym miejscu, kilka lat po objawieniu, dokładnie 2 lutego 1852, wraz ze ślubami zakonnymi pierwszych Saletynów, którzy kroczą z Wami i wspólnie z wami dzielą troski i nadzieje, dotyczące misji i dawania świadectwa, i głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie. Żyjąc duchowością i charyzmatem, mającym swe źródło w objawieniu, uczestniczycie w pełni w życiu i posłudze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej La Salette, a następnie jesteście częścią wielkiej duchowej rodziny Saletyńskiej, obecnej na wszystkich pięciu kontynentach, która w końcu, dzięki Wam wszystkim, może pokazać nowe oblicze Kościoła i zarazem nowy sposób życia Kościołem.

Piotr Szweda MS
rzecznik Prowincji

Za: www.saletyni.pl