Salezjanie: Kongres w Szczecini z okazji 100 rocznicy śmierci ks. Michała Ruy

11 listopada w Szczecinie odbędzie się kongres z okazji 100 rocznicy śmierci ks. Michała Ruy, pierwszego następcy ks. Bosco. Nasz portal objął to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

 
Podczas kongresu referaty zaprezentują:
 
I. Rozwój Zgromadzenia Salezjańskiego w okresie przełożeństwa
ks. Michała Ruy 1888 –1910
.
 
 • ks.dr Zenon Klawikowski (WSD TS) – Sylwetka duchowa ks. Michała Ruy
 • ks. prof. Stanisław Zimniak (Salezjański Instytut Historyczny w
  Rzymie) – Dziedzictwo Ks. Bosco w rękach ks. Michała Ruy (1888-1910):
  zarys światowej ekspansji
 • ks. dr Marek Chmielewski (Inspektor PLN) – Działalność misyjna
  Towarzystwa św. Franciszka Salezego w okresie rektoratu ks. Michała Ruy
  (1888-1910)
 • ks. mgr Jarosław Wąsowicz (ASIP) – Bł. Michał Rua Przełożony
  Generalny Towarzystwa św. Franciszka Salezego w l. 1888-1910 na tle
  epoki. Tablice synoptyczne
 
II. Zgromadzenie Salezjańskie na ziemiach polskich w okresie przełożeństwa
ks. Michała Ruy 1892 –1910.
 
 • ks. prof. Jan Pietrzykowski (UKSW) – Sytuacja zakonów w Galicji na przełomie XIX i XX w.
 • ks. prof. Stanisław Wilk (Rektor KUL) – Realizacja charyzmatu salezjańskiego przez bł. Bronisława Markiewicza CSMA
 • ks. dr Waldemar Żurek (KUL) – Casa Madre salezjanów polskich w Oświęcimiu za rządów
 • ks. Michała Ruy pierwszego następcy świętego Jana Bosko
 • ks. mgr Jacek Brakowski (Rumia) -„Wiadomości Salezjańskie, polska wersja „Bolettino Salesiano” w l. 1897 –1910”
 • ks. mgr Artur Świeży (ASIK) – Wizytacja placówek salezjańskich na ziemiach polskich przez ks. Michała Ruę w 1901 –1904 r.
 
 
III. Beatyfikacja ks. Michała Ruy 29 października 1972 r.
 
 • bp prof. Enrico dal Covolo (Rektor Uniwersytetu Laterańskiego w
  Rzymie) – Ks. Rua: „kopia” Księdza Bosko? Porównanie dwóch Positiones.
 • ks. mgr Jarosław Wąsowicz (ASIP) – Działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa w Polsce w związku z beatyfikacją ks. Michała Ruy
 

 

Zapraszamy wszystkich członków Rodziny Salezjańskiej. Rozpoczęcie
kongresu o godz. 9.00. Koszt udziału – 50 zł od uczestnika (każdy
otrzyma książkę i inne materiały konferencyjne, obiad). Kontakt z
sekretarzem konferencji: ks. Jarosław Wąsowicz, [email protected] ,
tel. 501 471 835.

 
Dla gości z Polski możliwość zakwaterowania. Kontakt z dyrektorem Bursy
Salezjańskiej przy Szkołach Salezjańskich przy ul. Ku Słońcu w
Szczecinie: ks. Leszek Zioła, tel. 091 4835124, 091 4835124, tel. kom.
606 714 393

 
Na konferencję przygotowana zostanie książka z wszystkimi wygłoszonymi
referatami oraz innymi materiałami związanymi z bł. ks. Michałem Ruą.
Cena książki poza konferencją ok. 20 – 25 zł. Zamówienia można kierować
do sekretarza konferencji: ks. Jarosław Wąsowicz,
j[email protected], tel. 501 471 835.