Salezjańska grupa teatralna w Hybrydach

W salezjańskich szkołach w Sokołowie Podlaskim wśród inicjatyw pozalekcyjnych ma swoje uznane miejsce amatorska grupa teatralna. W jej skład wchodzą uczniowie gimnazjum i liceum. Ich pracę można oglądać przy okazji obchodów niektórych wydarzeń szkolnych, miejskich czy parafialnych.

Jednym z celów tej grupy jest promocja dobrych wzorów i wartości. Okazja do niej nadarzyła się 27 listopada w czasie przeglądu szkolnych amatorskich grup teatralnych pod hasłem "Porozmawiajmy o aids". Impreza odbyła się w Sokołowskim Ośrodku Kultury, a do udziału w niej zostały zaproszone szkoły z powiatu sokołowskiego. Salezjańska grupa wystąpiła z przedstawieniem pt. "Czy wiem co robię?" Jury uznało je za trzecie przedstawienie przeglądu.

Kilka dni później Fundacja Uniwersitatis Varsavienis przysłała zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie kulturalno-edukacyjnym "Trzeźwy umysł – i ja chcę żyć". W projekcie szkolna młodzież salezjańska wystawiła wspomniany spektakl. Projekt został zrealizowany 16 grudnia w warszawskim klubie Hybrydy. Skierowany był do młodzieży gimnazjalnej i licealnej z Warszawy-Śródmieścia. Grupa została przyjęta bardzo pozytywnie, co było nawet dla organizatorów pewnym zaskoczeniem.

Warto w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednej inicjatywie teatralnej, a mianowicie o projekcje "PaT-profilaktyka a teatr". Jest on realizowany przez komendę główną policji przy współpracy z władzami samorządowymi Sokołowa od września tego roku. Na potrzeby projektu zostało wyłonionych w castingu 25 młodych ludzi, którzy tworzą grupę teatralną PaT w Sokołowie Podlaskim. Wśród tej grupy na dzień dzisiejszy jest aż 11 uczniów naszych szkół. Mogą się oni pochwalić grą w spektaklu Blackout, który w samym tylko powiecie sokołowskim obejrzało około 3 tys. osób i który został wystawiony w kilkunastu miastach na terenie kraju.

Szkolna grupa teatralna w szkołach salezjańskich w Sokołowie nie zajmuje się tylko i wyłącznie wspomnianym tematem. Jej działanie ma tak naprawdę jeden cel, dać możliwość sprawdzenia i realizacji siebie każdemu, kto tylko czuję taką potrzebę. Wszystko inne jest miłym dodatkiem.

Jakub Maciejewski SDB