Home WiadomościArchiwum Salwatorianie wyróżnieni tytułem “Zasłużony dla Gminy Trzebnica”

Salwatorianie wyróżnieni tytułem “Zasłużony dla Gminy Trzebnica”

Redakcja

W środę, 11 lutego br. w Sali Kinowej Trzebnickiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta gala wręczenia tytułów „Honorowy Obywatel Trzebnicy” oraz „Zasłużony dla Gminy Trzebnica”.

W czasie XXIII Sesji Rady Miejskiej Miasta Trzebnicy w dniu 29 grudnia 2008 r. zdecydowano o uhonorowaniu tytułem „Zasłużony dla Gminy Trzebnica” czterech kapłanów. Dwaj z wyróżnionych to zmarli salwatorianie: śp. ks. dziekan Wawrzyniec Bochenek SDS i śp. ks. Grzegorz Czech SDS; pozostali dwaj to żyjący duszpasterze trzebniccy: ks. Zdzisław Paduch – dziekan dekanatu trzebnickiego oraz ks. prof. PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS – od lat zaangażowany w duszpasterstwo prowadzone w sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. O wyróżnienie dla trzech pierwszych duchownych wnioskował burmistrz Trzebnicy Marek Długozima, natomiast ostatni uhonorowany otrzymał tytuł na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej.

We środę, 11 lutego 2009 r., w czasie uroczystej gali, na którą zostali zaproszeni wszyscy figurujący na liście zasłużonych dla Gminy Trzebnica oraz ci, którym tytuł został nadany z dniem 29 grudnia 2008 r., którym wręczono akty nadania tytułu, legitymacje oraz statuetki.

Wyróżnienia przyznane zmarłym salwatorianom śp. ks. Wawrzyńcowi Bochenkowi i śp. ks. Grzegorzowi Czechowi odebrali uczestniczący w gali przedstawciel prowincjalatu Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. dr Bogdan Giemza SDS oraz siostrzeniec śp. ks. G. Czecha.

Śp. ks. dziekan Wawrzyniec Bochenek SDS – był pierwszym po zakończeniu II wojny światowej polski proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi. Od samego początku dał się poznać jako utalentowany duszpasterz i administrator, katecheta i wielki patriota.

Zapisał się w pamięci trzebniczan jako wzór kapłana i duszpasterza, jako utalentowany kaznodzieja, wielki patriota i kustosz bazyliki św. Jadwigi Śląskiej, człowiek niezłomnych zasad etycznych, zawsze wierny Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, otwarty dla każdego, serdeczną troską otaczający chorych i ubogich, pionier który szczególnie zasłużył się dla rozwoju miasta. Z powodzeniem integrował ludność autochtoniczną z osadnikami przybyłymi na ziemie zachodnie z różnych stron.

W uzasadnieniu uchwały Rady Miasta czytamy o zaangażowaniu duszpasterskim długoletniego dziekana trzebnickiego, ale również o licznych podejmowanych przez niego inicjatywach organizacyjnych (np. prace restauratorskie i konserwatorskie w bazylice św. Jadwigi, budowa domu pielgrzyma z muzeum św. Jadwigi, odbudowa zabytkowej pustelni w Lesie Bukowym czy odbudowa i przystosowanie do kultu Bożego poewangelickiego kościoła pw. św. Piotra).

I choć w uznaniu zasług śp. ks. Bochenka w 1996 r. głównej arterii miejskiej Trzebnicy nazwano ulica „Księdza Dziekana Wawrzyńca Bochenka”, nadanie mu tytułu „Zasłużony dla Gminy Trzebnica” Rada Miasta uznała za akt uregulowania niespłaconego jeszcze do końca długu wdzięczności.

zob. uchwała Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Trzebnica" śp. Księdzu Dziekanowi Wawrzyńcowi Bochenkowi

W uzasadnieniu decyzji uhonorowania śp. ks. Grzegorza Czecha SDS podkreślono, że działał on na rzecz integracji przybywających po wojnie do Trzebnicy z różnych stron osadników. Zapisał się w pamięci wielu jako utalentowany organista trzebnickiej bazyliki, organizator i dyrygent chóru parafialnego, organizator pierwszej trzebnickiej Orkiestry Dętej, bezgranicznie miłujący miasto, ale też człowiek niezłomnych zasad etycznych, do końca wierny i lojalny wobec Kościoła.

Ks. prof. PWT dr hab. Antoni Kiełbasa SDS w 2000 r. został wyróżniony godnością honorowego obywatela Trzebnicy. Jest animatorem różnych działań kulturalnych, organizatorem corocznych (od 1993 r.) Tygodni Kultury Chrześcijańskiej, twórcą Muzeum Kultu św. Jadwigi w Trzebnicy, historykiem upowszechniającym wiedzę o mieście i regionie – piórem, słowem i działaniem. W obszernym uzasadnieniu uznania zasług księdza profesora podkreśla się jego wielką troską o kult i bazylikę św. Jadwigi – poprzez wykłady, publikacje, sympozja i inicjowanie prac restauratorskich.

Rada Miejska podkreśliła, że wyrózniony salwatorianin zapisuje się w pamięci trzebniczan jako wzór kapłana – historyka, który pamięta o korzeniach naszej Małej Ojczyzny, kultywuje pamięć o historii i dokonaniach o wymiarze ogólnopolskim, przypomina o zapomnianych skarbach kultury i zabytkach kultury materialnej, które budują tożsamość.

Nie umknął uwadze gremium nadającego wyróżnienie ogromny dorobek naukowy profesora wrocławskiego PWT i wykładowcy WSD Salwatorianów w Bagnie, który np. od 2004 r. na łamach „NOW-ej Gazety Trzebnickiej” publikuje teksty związane z Trzebnicą i pocysterskim obiektem klasztornym, a jako kronikarz i historyk odnotowuje sylwetki wybitnych osób zmarłych – kapłanów i osób świeckich, związanych sercem i pracą zawodową z Małą Ojczyzną.

Podkreśla się, że współautor wydanej w 1995 r. monografii o Trzebnicy: „Trzebnica. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków” od wielu lat – biorąc udział w wielu międzynarodowych konferencjach, spotkaniach i sympozjach – stara się w nowej Europie budować mosty pojednania i współpracy między narodami, inicjując nowe kontakty między Trzebnicą a innymi miastami.

Radni miejscy wyrazili radość z faktu nadania trzebnickiej bazylice świętej Jadwigi statusu sanktuarium międzynarodowego (w czym dostrzegli wieloletnie zaangażowanie wyróżnionego). Podkreślili mocne akcenty papieskie organizowanych uroczystości jadwiżańskich oraz przywołano niedawną inicjatywę tzw. Dużej Ścieżki św. Jadwigi w Trzebnicy, zauważyli również zaangażowanie ks. Antoniego Kiełbasy w oprowadzanie pielgrzymów po trzebnickiej bazylice.

„Dzięki wieloletniej działalności popularyzatorsko-wydawniczej i swoim kontaktom międzynarodowym ks. prof. dr hab. Antoni Kiełbasa jest najbardziej zasłużonym obywatelem miasta Trzebnicy, który promuje sylwetkę św. Jadwigi, nasze sanktuarium, nasze miasto, nasze miasto w Polsce, Europie i na świecie” – kończą uzasadniać swoją uchwałę radni miejscy Trzebnicy.

za: www.sds.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda