W Sejmie o „in vitro” z udziałem chrystusowca

W dniu 11 lutego odbyła się w parlamencie RP przy ul. Wiejskiej w Warszawie konferencja na temat sztucznego zapłodnienia "in vitro" i biogenetyki.

W spotkaniu zorganizowanym przez klub poselski PiS prelegentami byli prof. B. Chazan, dr U. Krupa, mgr D. Jakimiuk oraz nasz współbrat ks. prof. dr hab. P. Bortkiewicz, który mówił na temat etycznych dylematów wokół "in vitro". Obradom przysłuchiwał się m.in. senator J. Gowin, twórca projektu ustawy na temat sztucznego zapłodnienia, jak również przedstawicielka Kancelarii Prezydenta RP.

za: www.tchr.org/schr