Sercanie – Pliszczyn: Raz jeszcze o ślubach zakonnych

W dniu 10 września br. w Pliszczynie odbyło się spotkanie w ramach formacji stałej poświęcone tematyce rad ewangelicznych. Spotkanie poprowadził ks. dr hab. Jacek Kiciński CMF, pracownik Papieskiego Wydziału Teologicznego, dyrektor Studiów Teologii Życia konsekrowanego przy PWT oraz wikariusz biskupi do spraw życia konsekrowanego we Wrocławiu.

 
Wygłoszone konferencje poświęcone były konsekracji zakonnej. Tym co stanowi jej istotę, to profesja rad ewangelicznych. Dlatego tematem poszczególnych wykładów stały się śluby zakonne rozważane w znaczeniu biblijnym i teologicznym. Ks. Kiciński zaakcentował znaczenie ślubu, rozumianego jako znak oraz spełniającego funkcję znaku wobec współczesnego społeczeństwa i kultury. Po konferencjach był czas na pytania i wypowiedzi uczestników, którzy podkreślali ważność poruszanych zagadnień oraz ich aktualność na każdym etapie formacji.
W spotkaniu uczestniczyło blisko trzydziestu współbraci, przybyłych z Warszawy, Lublina, Tarnowa, Pliszczyna oraz z Radnej Góry, Binczarowej, Stadnik i Lachowicz (Białoruś). Eucharystii sprawowanej w czasie spotkania przewodniczył ks. Stanisław Maleńki SCJ, obchodzący jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich.

We wprowadzeniu rozpoczynającym spotkanie głos zabrał przełożony wspólnoty, ks. Stanisław Gruca SCJ, który podziękował obecnym za tak liczny udział oraz podkreślił wychowawczy wymiar spotkania wobec grupy postulantów, którzy mieli okazję „na żywo" przekonać się, że formacja i rozwój to wyzwanie wciąż aktualne, niezależne od wielu zakonnika.

Ks. Jarosław Grzegorczyk SCJ

Za: www.sercanie.pl