Spotkanie modlitewne w synagodze Tempel

O konieczności umacniania więzi między Żydami i chrześcijanami oraz o potrzebie pokojowego rozwiązywania konfliktów mówił w sobotę metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz w synagodze Tempel w Krakowie, podczas obchodów XII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

– Myślę o Ziemi Świętej, gdzie w tej chwili nie ma pokoju. Jan Paweł II zawsze wspierał wszystkie wysiłki zmierzające do przywrócenia pokoju (…) Kościół sprzeciwia się terroryzmowi, ale równocześnie opowiada się za sprawiedliwym, pokojowym rozwiązywaniem wszelkich konfliktów – powiedział kard. Dziwisz.

– W duchu polecam te trudne i bolesne sprawy wszechmocnemu Bogu. Bogu wszystkich nas – mówił do zebranych w synagodze.

W spotkaniu modlitewnym w odnowionej synagodze Tempel na krakowskim Kazimierzu wzięli udział Żydzi i chrześcijanie, wśród tych ostatnich: księża, zakonnicy i świeccy wierni. Katolicy mieli możliwość zobaczenia sobotniej liturgii żydowskiej sprawowanej na zakończenie szabatu. Żydzi objaśniali i tłumaczyli znaczenie symboli, czynności i przedmiotów składających się na liturgię i szabasowe obyczaje.

Fragmenty Starego Testamentu czytali na zmianę rabin i ksiądz. Wersety Biblii przeplatały się ze sobą w języku polskim i w jidysz.

"Przychodzę do tej odnowionej synagogi z takimi samymi uczuciami, z jakimi przybywałem z Ojcem św. do Ziemi Świętej (…) Chcę bardzo gorąco podziękować za zaproszenie do wzięcia udziału w tym nabożeństwie w dniu, który Kościół katolicki w Polsce obchodzi od kilkunastu lat jako dzień poświęcony modlitwie za naród wybrany i zbliżeniu do waszej społeczności przez głębsze i wzajemne poznanie na płaszczyźnie wiary, w której tak wiele nas łączy" – powiedział metropolita krakowski.

"Przychodzę jako pasterz katolickiej społeczności Krakowa, aby zapewnić was także o naszym pragnieniu, by przyszłość naszego miasta i regionu, naszej wspólnej ojczyzny z odwagą budować (…) w atmosferze współpracy i szacunku dla wielowiekowego dziedzictwa, które wypracowali nasi ojcowie. Wasi i nasi, razem" – dodał kard. Dziwisz.

W imieniu wszystkich chrześcijan metropolita zapewnił zgromadzonych w synagodze Tempel, że "trzeba umacniać i pogłębiać to wszystko, co nas łączy, jako dzieci jednego Boga".

– Dlatego trzeba teraz coraz lepiej się nawzajem poznawać na nowo, oddalać i wykorzeniać wzajemne uprzedzenia, nieufności, niechęci, z których może się odradzać pogarda i nienawiść – podkreślił hierarcha.

Poprzednie, doroczne spotkania organizowane w ramach Dnia Judaizmu w Kościele katolickim odbywały się w kościele o.o. franciszkanów. Następne odbędzie się znów w krakowskiej bazylice oo. franciszkanów.

za: www.wiadomosci.onet.pl