Home WiadomościArchiwum Spotkanie PDM w Niepokalanowie

Spotkanie PDM w Niepokalanowie

Redakcja

– Każdy katolik powinien angażować się w misje: duchowo lub materialnie – podkreślali uczestnicy spotkania diecezjalnych referentów misyjnych i Papieskich Dzieł Misyjnych (PDM) w Niepokalanowie. Przybyło na nie ponad 130 osób z całego kraju oraz goście z Hiszpanii i Demokratycznej Republiki Konga.

Obrady, które prowadził krajowy dyrektor PDM ks. prał. Jan Piotrowski, przebiegały pod hasłem: „Bądźcie naśladowcami moimi” i zakończyły się 23 września.

W czasie spotkania wielokrotnie przypominano i podkreślano, że działalność misyjna jest zadaniem całego Kościoła i wszystkich wiernych, a nie tylko misjonarzy i osób zajmujących się tą tematyką na co dzień. Oznacza to, że każdy katolik winien w takiej czy innej formie angażować się w sprawy misji, przede wszystkim duchowo – przez modlitwę, udział w sakramentach i zamawianie Mszy św. w intencji szerzenia orędzia Chrystusowego na całym świecie. Ale ważne jest także wspieranie misji na płaszczyźnie materialnej, np. przez składanie ofiar pieniężnych. Trzeba bowiem pamiętać, że misjonarze pracują na ogół w krajach ubogich, wśród ludzi, którzy zwykle sami żyją w wielkim niedostatku.

O tym, jak wygląda to w Hiszpanii, mówił w Niepokalanowie dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych ks. prał. Anastasio Gil García w tym kraju. W referacie, zatytułowanym „Uczeń Chrystusa misjonarzem i animatorem misyjnym”, powiedział m.in., że Kościół stara się tam zainteresować tą tematyką wszystkie środowiska wiernych, począwszy od małych dzieci, przez uczniów i studentów, po osoby dorosłe, a nawet emerytów. Dla każdej z tych grup Komisja episkopatu ds. misji i PDM przygotowują oddzielne materiały, popularyzujące wśród nich i uwrażliwiające ich na sprawy misji. Ważną rolę odgrywa tu informacja i formacja wiernych w tym zakresie.

Gość z Hiszpanii podkreślił, że Bóg wzywa każdego ze swych uczniów, aby przemieniał swój umysł i serce i w ten sposób tworzył odnowioną wspólnotę ludzi wierzących. Każdy uczeń Chrystusa ma być misjonarzem, gotowym na przyjęcie Jego nauki i do dialogu ze światem. Jednocześnie winien dowartościowywać rzeczywistość kulturową innych narodów i środowisk oraz kochać bliźnich.

Mówca poinformował, że w latach 2006 i 2007 Kościół w jego kraju zebrał na PDM i przekazał do centrali Dzieł w Rzymie odpowiednio 26,5 i ponad 26 mln euro, będąc pod tym względem największym darczyńcą w wymiarach światowych, po Stanach Zjednoczonych.

Nawiązując do trwającego obecnie Roku św. Pawła, ks. prof. Krzysztof Bardski z Uniwersytetu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego ukazał jego postać jako wzór misjonarza na nasze czasy. Przypomniał, że święty ten żył na styku trzech kultur i cywilizacji: żydowskiej, greckiej i rzymskiej. Każde z tych środowisk odcisnęło swoje piętno na jego osobowości i sposobie działania. Mówca zwrócił uwagę, że Apostoł Narodów działał tylko w dużych miastach, gdyż tam widział największe szanse pozyskania dla Chrystusa nowych wyznawców.

Poza tym starał się przystosować do miejscowych warunków i np. w Koryncie sam pracował na swoje utrzymanie, nie chciał być bowiem ciężarem dla miejscowej gminy, złożonej w większości z ciężko pracujących ubogich ludzi. Jednocześnie przemawiając do swych słuchaczy, odwoływał się do ich sposobu myślenia, np. do rozpowszechnionej wówczas filozofii platońskiej.

W przyszłym roku minie 120 lat od powstania Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła (PDPA) i 80 lat jego obecności na ziemiach polskich, w referatach nie mogło więc zabraknąć odniesień do obu tych rocznic. O jego dziejach i celach, jakie stawia przed sobą to Dzieło, mówił jego sekretarz krajowy ks. Eugeniusz Szyszka, a jego działania na rzecz młodych Kościołów lokalnych w krajach misyjnych przedstawił na przykładzie Hiszpanii ks. Gil García.

Papieskie Dzieło św. Piotra – jedno z czterech Dzieł Papieskich, które na różne sposoby i w różnych środowiskach służą sprawie misji w wymiarach ogólnoświatowych – wspiera kształcenie i formację kandydatów do kapłaństwa w krajach misyjnych. Powstało ono, podobnie jak PD Rozkrzewiania Wiary, z inicjatywy osób świeckich.

W tym wypadku były to Francuzki Joanna Bigard i jej matka Stefania. Nie od razu bynajmniej ich idea znalazła uznanie w całym Kościele – przeciwnie, Joanna zaznała wiele przykrości, zanim dzieło zostało zatwierdzone w Rzymie. Obecnie wspiera ono finansowo 925 seminariów duchownych w krajach misyjnych, w których kształci się ponad 80 tys. seminarzystów (w seminariach wyższych i niższych). Z Polski Dzieło przekazało do Rzymu na te cele przeszło 286 tys. zł. Ale – jak powiedział referent – Kościół nasz jest w stanie i powinien wnosić znacznie większy wkład finansowy do centrali PDPA.

Ks. García oznajmił, że Kościół w jego kraju zbiera środki na Dzieło św. Piotra Apostoła przez cały rok, przede wszystkim jednak podczas dni i kampanii organizowanych z tej okazji. Szczególnymi sposobami włączania się w te działania są modlitwa oraz poświęcenie i ofiarowanie własnego cierpienia przez chorych – podkreślił referent. Na zakończenie zacytował fragment przemówienia Benedykta XVI do biskupów polskich, składających wizytę ad limina w Watykanie w grudniu 2005.

Papież podziękował wtedy Kościołowi w naszym kraju za liczne powołania, apelując zarazem, aby w jeszcze większym stopniu włączał się on w wysiłek misyjny całego Kościoła. „Wysyłając kapłanów za granicę, zwłaszcza na misje, zapewniajcie im wsparcie duchowe i niezbędną pomoc materialną” – powtórzył mówca słowa Ojca Świętego.

Poszczególnym wystąpieniom towarzyszyły liczne pytania, dyskusje oraz wymiana doświadczeń i przemyśleń. W poniedziałek 22 bm. wieczorem przedstawiono film „Całe życie dla misji” – nt. życia i posługi zmarłego w ub.r. polskiego misjonarza z Zambii, jezuity, kardynała Adama Kozłowieckiego. Później sekretarz Komisji Episkopatu ds. Misji ks. Tomasz Atlas poprowadził spotkanie dyskusyjne nt. polskich biskupów – misjonarzy i ich odpowiedzialności za młode Kościoły.

Ponadto uczestnicy spotkania wysłuchali Mszy św., którym przewodniczyli: bp Wojciech Polak z Gniezna – 22 bm. i nazajutrz ks. Pascal Garasoma, dyr. PDM z Demokratycznej Republiki Konga.

za: www.niedziela.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda