Święcenia biskupa franciszkańskiego

28 IX 2011 w Krakowie na Wawelu o. Damian Muskus otrzymał święcenia biskupie. Wraz z nim sakrę biskupią otrzymał ks. Grzegorz Ryś. Obaj będą biskupami pomocniczymi archidiecezji krakowskiej.
Data święceń została wyznaczona przez ks. kard. Stanisława Dziwisza. W tym dniu obchodzi się liturgiczne wspomnienie św. Wacława, męczennika, patrona Katedry na Wawelu. W tym również dniu przypadła 53 rocznica sakry biskupiej ks. Karola Wojtyły.

 
Uroczysta Msza św. rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych było ok. 40 biskupów, wśród nich franciszkanie z Ukrainy: abp Herkulan Malczuk, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej oraz bp Maksymilian Dubrawski, ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej. Lcznie przybyli księża diecezjalni i zakonni. Obecni byli przed wszystkim bernardyni, ale także franciszkanie z innych prowincji. Z Rzymu przyjechał definitor generalny o. Ernest Siekierka. Świątynia wypełniona był wiernymi świeckimi.

Głównym konsekratorem był kard. Dziwisz, a współkonsekratorami kard. Franciszek Macharski i kard. Stanisław Ryłko. Kazanie wygłosił kard. Dziwisz. Przypomniał o przypadającej rocznicy sakry biskupiej bł. Jana Pawła II, którego ukazał jako wzór dla nowych biskupów. Nawiązując do jego życia i nauczania podkreślił, że szczególnym ich zadaniem będzie poświęcać się dziełu nowej ewangelizacji, której potrzebuje współczesny świat, tak by nie było ludzi, którzy żyją jakby Boga nie było. Drugą sprawą, na którą powinni zwracać uwagą w swej posłudze, jest głoszenie prawdy o miłosierdziu Bożym.

Bp Damian Muskus wybrał sobie jako zawołanie słowa Chrystusa skierowane do św. Jana: "Oto Matka Twoja" (J 19,27). Ma to ścisły związek z faktem, że większość jego życia zakonnego i posługi kapłańskiej upłynęła w Kalwarii Zebrzydowskiej – sanktuarium maryjno-pasyjnym, gdzie przez ostatnie sześć lat był kustoszem. Do tego zawołania nawiązuje także herb, który przedstawia Maryję stojącą pod krzyżem. Herb ten posiada również akcent franciszkański. Krzyż, na którym wisi Chrystus ma kształt, krzyża z San Damiano, przed którym modlił się św. Franciszek.

Za: www.bernardyni.com