Święcenia biskupie o. Stanisława Dziuby

14 marca 2009 roku w Republice Południowej Afryki w diecezji Umzimkulu odbyły się święcenia biskupie o. Stanisława Dziuby, paulina, który od 1991 roku pracował na misjach w diecezji, której został ordynariuszem.

Sakry biskupiej udzielił mu kardynał Wilfrid Fox Napier OFM, arcybiskup Durbanu (który przez ostatnie prawie 15 lat był administratorem diecezji Umzimkulu) razem z Nuncjuszem Apostolskim Jamesem Patrickiem Greenem (pochodzącym z Archidiecezji Filadelfia, na terenie której położona jest Amerykańska Częstochowa) i biskupem Zygmuntem Zimowskim, biskupem radomskim (jako, że z tej diecezji biskup Stanisław Dziuba pochodzi, który od 2008 roku jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji).

Oprócz biskupów konsekratorów na uroczystości obecnych było około 20 biskupów z całej Republiki Południowej Afryki. Licznie zgromadzili się również kapłani, nie tylko z samej diecezji Umzimkulu, ale też okolicznych diecezji i zgromadzeń zakonnych. Zakon Paulinów reprezentowany był przez samego ojca Przełożonego Generalnego Izydora Matuszewskiego wraz z sekretarzem generalnym o. Janem Bernym oraz o. Hadrianem Lizińczykiem z Krakowa. Prowincja Australijska reprezentowana była przez o. Wiesława Alberta Waśniowskiego – prowincjała, natomiast Amerykańską Prowincję reprezentowali: o. prowincjał Józef Olczak oraz o. przeor Amerykańskiej Częstochowy, gdzie o. biskup Stanisław pracował przez 4 lata – o. Tadeusz Lizińczyk. Przedstawicielem Prowincji Niemieckiej był o. Henryk Ćmiel. Obecni na uroczystości byli również: o. Ignacy Stankiewicz i br. Janusz Herduś, przez ostatnich wiele lat współpracujący z o. biskupem Stanisławem na misji w Centocow. Przedstawicielami najbliższej rodziny była siostra Teresa Prymus oraz brat Walenty Dziuba.

Wspólnota polska, widoczna dzięki polskim flagom, licznie zgromadziła się wraz z Ambasadorem Polskim z Pretorii Marcinem Kubiakiem, obecnym ze swoją rodziną. Przedstawiciele wielu zgromadzeń męskich i żeńskich wraz z rzeszą przeszło 4 tysięcy wiernych swoją obecnością i modlitwą okazywali wdzięczność Bogu za nowego biskupa.

Ołtarz udekorowany został herbem biskupim o. Stanisława wraz z jego zawołaniem „W służbie Ludowi Bożemu”, który w języku polskim umieszczony został na tle flagi polskiej, a w języku zulu, którym posługuje się ludność miejscowa, na tle flagi RPA. Ceremonia święceń, dzięki obecności wielu afrykańskich akcentów, trwała 5 godzin i była wielkim aktem dziękczynienia za nowego ordynariusza diecezji Umzimkulu o. Stanisława Dziubę OSPPE.

o. Tadeusz Lizińczyk OSPPE
Więcej na stronie Biura Prasowego Jasnej Góry.