Wambierzyckie spotkanie młodych

W sobotę, 17 IX 2011, do sanktuarium Matki Boskiej Wambierzyckiej Królowej Rodzin w Wambierzycach przybyła młodzież diecezji świdnickiej. Spotkaniu przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, biskup świdnicki, a jego gospodarzem byli franciszkanie wambierzyccy, na czele z o. Albertem Ireneuszem Krzywańskim OFM, kustoszem sanktuarium i gwardianem klasztoru. 

 
W centrum diecezjalnej pielgrzymki młodzieży do Patronki Ziemi Kłodzkiej była msza św. celebrowana przez księdza biskupa. Resztę programu wypełniły: konferencja Tomasza Terlikowskiego o potrzebie obrony wiary, koncert zespołu „Propaganda Dei" z Konina, którego teksty i muzyka stały się sposobem na modlitwę i otwarcie się na obecność Boga, i występ Teatru Droga z Poznania ze spektaklem „Zraniony Pasterz".

Apel Jasnogórski, odmówiony w scenerii oświetlonej bazyliki, zamknął spotkanie. Było na nim około dwóch tysięcy młodzieży! Z samego Kłodzka i okolic o. Jonasz Marian Pyka OFM przyprowadził pieszo około siedemset osób.

Więcej (zdjęcia) na: www.franciszkanie.com