Ważne źródło do poznania duchowości anuncjatek i marianów

marianie_logo1.jpg Nakładem marianów z Prowincji NMP Matki Miłosierdzia w USA ukazał się ważny tekst do poznania duchowości Zakonu Anuncjatek oraz Zgromadzenia Księży Marianów.  Reguła dziesięciu cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny  napisana przez o. Gilberta Nicolasa OFM (bł. Gabriela Marię) dla Zakonu Anuncjatek obowiązywała marianów w latach 1699-1910. Wznowienie jej edycji nastąpiło staraniem i pod redakcją Generalnego Promotora Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich   br. Andrzeja Mączyńskiego MIC.

Dzisiaj Reguła ta jest nie tylko historycznym dokumentem pewnej duchowości. Jej zwięzła treść w swej istotnej warstwie pozostaje nadal aktualna. Aktualna jest i będzie idea naśladowania Maryi, aktualne cnoty, nawet jeżeli na ich temat można dziś powiedzieć więcej i nieco inaczej, a nade wszystko aktualny jest ewangeliczny radykalizm. Co więcej, beatyfikacja Założyciela Zgromadzenia Marianów w 2007 roku i spowodowany przez nią powrót do źródeł duchowości mariańskiej sprawiły, że Reguła dziesięciu cnót zaczyna coraz bardziej inspirować marianów, a także wielu wiernych świeckich; staje się ona drogą miłości Boga i bliźniego    wyjaśnił w słowach wstępu o. Jan M. Rokosz MIC, przełożony generalny zgromadzenia.

Bardzo staranne wydanie zostało opatrzone krótkim rysem historycznym redaktora książki nt. autora Reguły, św. Joanny de Valois i Zakonu Anuncjatek założonego na Regułę dziesięciu cnót oraz związku marianów z Regułą. Na uwagę zasługuje fakt, iż to edycja trójjęzyczna; Regułę wydano w trzech osobnych wersjach językowych: angielskiej, polskiej i portugalskiej.

Reguła dziesięciu cnót powstała w 1501 r. Rok później zatwierdzony został Zakon Zwiastowania NMP, czyli sióstr anuncjatek. Gdy w 1699 r. Zakon Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP (założony w 1673 r. na Regułę Życia bł. Stanisława Papczyńskiego) starał się o aprobatę papieską, została mu nadana wspomniana Reguła anuncjatek.

xkt

Zapis bibliograficzny edycji polskojęzycznej:
Reguła dziesięciu upodobań, czyli dziesięciu cnót Błogosławionej Dziewicy Maryi albo Reguła naśladowania dziesięciu cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny, red. Andrzej Mączyński, Marian Press, Stockbridge 2009, ss. 71.