Home WiadomościArchiwum Wspomnienie Dobrego Łotra (26 III) – dniem modlitw za więźniów

Wspomnienie Dobrego Łotra (26 III) – dniem modlitw za więźniów

Redakcja
Dzień Modlitw za Więźniów został ustanowiony podczas ostatniego zebrania plenarnego biskupów. Będzie od tego roku obchodzony w liturgiczne wspomnienie Dobrego Łotra, 26 marca.

Podczas 347. Zebrania Plenarnego Episkopatu, które obradowało w Warszawie w dniach 10-11 marca br., biskupi podjęli decyzję o ustanowieniu Dnia Modlitw za Więźniów. O ustanowienie takiego dnia zabiegało Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom „Bractwo Więzienne” wraz ze swym założycielem ks. Janem Sikorskim oraz naczelny kapelan więziennictwa ks. Paweł Wojtas.

Począwszy od tego roku, Dzień Modlitw za Więźniów przypadać będzie w liturgiczne wspomnienie Dobrego Łotra – 26 marca. Ukrzyżowany razem z Chrystusem, wyraził on żal za swoje grzechy, a Jezus zapowiedział mu, że będzie w raju. Dobry Łotr, według apokryfów noszący imię Dyzmas, jest symbolem Bożego Miłosierdzia; pokazuje, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga. "Jesteście skazani, to prawda, ale nie potępieni. Każdy z was może zostać przy pomocy łaski Bożej – świętym" – te słowa wypowiedział do osadzonych w Zakładzie Karnym w Płocku Jan Paweł II w 1991 roku. Te słowa streszczają także zadanie członków Stowarzyszenia "Bractwo Więzienne", którzy posługując w aresztach i więzieniach starają się widzieć w każdym skazanym człowieka powołanego przez Boga do świętości.

Ideą ustanowienia Dnia Modlitw za Więźniów jest potrzeba ogarnięcia modlitwą zwłaszcza tych więźniów, którzy trwają daleko od Boga, nie widzą sensu nawrócenia lub którym brakuje nadziei w Boże Miłosierdzie. – Oni szczególnie potrzebują modlitwy Kościoła – podkreśla Anna Stranz z bydgoskiego oddziału "Bractwa Więziennego".

Od kilku lat na Jasnej Górze we wspomnienie Dobrego Łotra, 26 marca, spotykali się Członkowie Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne”, a wraz z nimi osadzeni w zakładach karnych, by polecać Bogu przez ręce Maryi więźniów, ich rodziny, a także służbę więzienną. Także i w tym roku przybędą z pielgrzymką na Jasną Górę. Drogę Krzyżową na Wałach będą prowadzić kobiety z zakładu karnego w Grudziądzu, później naczelny kapelan więziennictwa ks. Paweł Wojtas będzie przewodniczyć Eucharystii i poprowadzi Apel Jasnogórski. W Auli Papieskiej odbędzie się także koncert w wykonaniu zespołu „Jestem za” z zakładu karnego na Służewcu z udziałem Jana Budziaszka.

Ustanowiony przez Episkopat Dzień Modlitw za Więźniów ma zachęcić wiernych w Polsce do objęcia w tym dniu modlitwą osadzonych.

W Polsce jest obecnie ok. 87 tys. więźniów w 201 zakładach karnych. Członkowie Bractwa docierają do co trzeciego więzienia. Organizują dla osadzonych spotkania biblijne i modlitewne, przygotowują chętnych do przyjęcia sakramentów, prowadzą ewangelizację w radiowęźle więziennym, wyświetlają filmy religijne, prowadzą biblioteki, wydają gazety wewnętrzne, prowadzą indywidualne rozmowy z więźniami, pomagają w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. W miarę możliwości członkowie Bractwa pomagają swoim podopiecznym także po wyjściu na wolność – szukają dla nich mieszkań i pracy, spotykają się na modlitwie, umacniają ich na drodze przemiany życiowej.

Warto podkreślić, że byli więźniowie, którzy odnaleźli na nowo wiarę lub niekiedy rozpoczęli życie sakramentalne, są zapraszani przez księży na rekolekcje z młodzieżą, do zakładów poprawczych i do zakładów karnych, aby składali publicznie świadectwo swojej wiary. – W okręgu bydgoskim bierze udział w spotkaniach ewangelizacyjnych były więzień – recydywista, który przebywał w więzieniu 22 lata za napady. Od czterech lat codziennie odmawia różaniec i korzysta z sakramentów świętych – wyjaśnia Anna Stranz.

Bractwo Więzienne powstało w 1993 roku i wtedy też przystąpiło do światowych struktur – międzynarodowej organizacji Prison Fellowship International. Jest to organizacja o charakterze ekumenicznym. W ramach PFI Bractwo Więzienne jest oddziałem lokalnym (Prison Fellowship Poland). Asystentem kościelnym Stowarzyszenia Ewangelicznej Pomocy Więźniom „Bractwo Więzienne” jest ks. Paweł Wojtas. Obecnie krajowym prezesem Bractwa – które w zeszłym roku świętowało 15-lecie istnienia – jest Bernardyna Wojtkowska.

Modlitwa mszalna za więźniów
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sam przenikasz tajniki sumienia. Ty znasz sprawiedliwego i możesz usprawiedliwić winnego, wysłuchaj nasze prośby za przebywających w więzieniu, spraw, aby podtrzymywani na duchu przez cierpliwość i nadzieję, mogli wkrótce wrócić do swoich domów.

Modlitwa Jana Pawła II
za więźniów i wymiar sprawiedliwości

…Proszę o błogosławieństwo Boże dla osób odpowiedzialnych za wymiar sprawiedliwości w społeczeństwie, jak również dla tych, których spotkała przewidziana przez prawo kara. Niech Pan Bóg obficie obdarzy każdego swoim światłem i wszystkim ześle pełnię łask niebieskich. Wszystkich więźniów na całym świecie zapewniam o mojej duchowej bliskości i wszystkich ogarniam serdecznym uściskiem jako braci i siostry w człowieczeństwie.

Jan Paweł II [Orędzie na Jubileusz w więzieniach, 24 czerwca 2000 r. (zakończenie)]

Modlitwa Powszechna

1.Chryste Zbawicielu, jedyny Pasterzu, który pokonałeś śmierć spraw, by Kościół nieustannie czerpał z bogactwa nauki społecznej głoszonej przez Sługę Bożego – Jana Pawła II oraz Piotra naszych czasów – Benedykta XVI i stając się jedną owczarnią miał udział w Twoim Zmartwychpowstaniu.
Ciebie prosimy…

2. Módlmy się o dary Ducha Świętego dla Krajowego Kapelana Więziennictwa Ks. Pawła Wojtasa oraz wszystkich kapelanów więziennych.
Ciebie prosimy…

3. Niech Święty Dyzma zwany także „Dobrym Łotrem”, który doświadczył szczególnego Miłosierdzia Bożego, wyjedna u Pana liczne nawrócenia wśród Braci i Sióstr przebywających w zakładach karnych oraz ich rodzin.
Ciebie prosimy…

4. Módlmy się za pracowników Zakładów Karnych, aby Bóg obdarzył ich swoją Łaską, w służbie dla dobra człowieka.
Ciebie prosimy…

5.Jezu Miłosierny, przyprowadzamy do Ciebie dusze zmarłych kapelanów, sędziów, więźniów oraz ofiary przemocy i powierzamy wszystkich Miłosierdziu Bożemu, prosząc o ich zbawienie.
Ciebie prosimy…

6. Pomóż nam Boże, za wstawiennictwem Niepokalanej Matki – Jasnogórskiej Pani – Królowej Polski, by wspólnota „Bractwa Więziennego” nieustannie troszczyła się o dobro Braci i Sióstr, powierzonych jej posłudze, a sama wzrastała w świętości.
Ciebie Prosimy…

Zobacz także: Bractwo Więzienne, Biuro Prasowe KEP.

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda