Wybory w warszawskiej prowincji Chrystusa Króla Księży Pallotynów

Pallotyni warszawskiej prowincji Chrystusa Króla poznali skład nowej Rady Prowincjalnej.
Proces wyborczy nowej Rady Prowincjalnej w warszawskiej prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) dobiegł końca. W dniu 16 lutego 2011 r., Rada Generalna Stowarzyszenia z siedzibą w Rzymie ogłosiła oficjalne wyniki. Przełożonym prowincjalnym (prowincjałem) ponownie został wybrany ks. Józef Lasak.

 
Jego zastępcą, pierwszym radcą prowincjalnym, został ks. Zenon Hanas, który przez ostatnie 6 lat pełnił urząd pierwszego radcy generalnego w Rzymie. Kolejnymi radcami zostali: ks. Józef Ciupak, ks. Józef Nowak oraz – po raz pierwszy na urzędzie radcy – ks. Waldemar Pawlik.
 
Rada Prowincjalna nowej kadencji rozpocznie swoje urzędowanie z dniem 25 marca 2011 r. Kadencja Rady Prowincjalnej trwa trzy lata. Przez ten czas urzędujący prowincjał, wspierany przez swoich radców, „kieruje powierzoną sobie prowincją zgodnie z prawem Stowarzyszenia”. Do zasadniczych zadań przełożonego prowincjalnego oraz wspierających go radców należy planowanie, ustalanie priorytetów oraz troska o skuteczną realizację zadań i celów Stowarzyszenia, wynikających z jego apostolskiego charyzmatu.
 
Pallotyńska prowincja Chrystusa Króla, oficjalnie ustanowiona w 1935 r., jest aktualnie jedną z największych liczebnie jednostek administracyjnych Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego na świecie. W wyborach nowej Rady Prowincjalnej uczestniczyło w sumie 351 księży i braci po wiecznej konsekracji. W Polsce pallotyni prowincji warszawskiej należą do 26 wspólnot miejscowych, natomiast poza granicami Polski, w 15 krajach świata (w pięciu delegaturach i na pojedynczych placówkach), duszpastersko zaangażowanych jest ponad 100 członków prowincji Chrystusa Króla.
 
Ks. Piotr Jan Karp SAC