XII Synod Generalny Salwatorianów

W niedzielę, 13 lipca 2008 r., w domu zakonnym salwatorianów w Krakowie rozpoczął się XII Synod Generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela.

W dwutygodniowym spotkaniu (do 27 lipca 2008 r.) uczestniczą członkowie generalatu i przełożeni jednostek administracyjnych zgromadzenia salwatorianów z całego świata. Do Krakowa przybyli prowincjałowie z Austrii, Belgii, Brazylii, Czech, Hiszpanii, Kolumbii, Kongo, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Tanzanii, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch, przedstawiciele wikariatów chińskiego i wenezuelskiego oraz rozwijających się fundacji Azji Wschodniej i Indii.

Synod generalny służy popieraniu współpracy między zarządem generalnym i prowincjami w okresie między kapitułami generalnymi. Sesje zwyczajne synodu odbywają się co dwa lata po kapitule generalnej. Ostatnia kapituła generalna odbyła się w hiszpańskim Logrońo w 2006 r.

Tegoroczne spotkania przełożonych zgromadzenia salwatorianów odbywa się pod hasłem: „Regarding Our First Love. Choose Life”, a głównym przedmiotem obrad jest promocja powołań, formacja początkowa i formacja ciągła.

W pierwszych dniach Synodu dyskutowano między innymi nad dwoma rodzajami wyzwań: jeden z nich dotyczy jednostek administracyjnych, które od dłuższego czasu nie prowadziły formacji, a obecnie zaczynają przyjmować kandydatów, a drugi związany jest z jednostkami, które mają wielu kandydatów, lecz brakuje im personelu do prowadzenia formacji lub środków finansowych.

Synod jest okazją do formacji najpierw dla samych przełożonych w nim uczestniczących, co mocno podkreślił przełożony generalny ks. Andrzej Urbański SDS w homilii w czasie Eucharystii na rozpoczęcie spotkania. Gościem i wykładowcą w drugim tygodniu obrad będzie br. Álvaro Rodríguez Echevarría FSC, przełożony generalny Braci Szkół Chrześcijańskich.

Obrady XII Synodu Generalnego Salwatorianów wpisują się w obchody Roku Ojca Jordana ogłoszonego przez przełożonych Rodziny Salwatoriańskiej z racji przypadających w 2008 roku rocznic: 160. rocznicy urodzin (16 czerwca 1848 r.), 130. rocznicy święceń kapłańskich (21 lipca 1878 r.) i 90. rocznicy śmierci (8 września 1918 r.) ks. Franciszka Marii od Krzyża Jordana, założyciela salwatorianów i salwatorianek.

W synodalnych obchodach 130. rocznicy święceń kapłańskich, w poniedziałek 21 lipca 2008 r., uczestniczyły również przedstawicielki dwóch pozostałych gałęzi Rodziny Salwatoriańskiej: s. Edith Bramberger SDS – wikaria generalna Kongregacji Sióstr Boskiego Zbawiciela oraz Judy Davis – przewodnicząca Międzynarodowej Wspólnoty Boskiego Zbawiciela (salwatorianów świeckich).

BJ / PSz