Zakończyły się VII Dni Młodzieży w Tuchowie

W sobotę, 19 lipca, zakończyły się w Tuchowie VII Redemptorystowskie Dni Młodzieży (RDM), które zgromadziły prawie 100 młodych ludzi z Polski i Ukrainy, którzy w większości pochodzą z parafii redemptorystowskich, bądź w inny sposób są blisko związani ze Zgromadzeniem Najświętszego Odkupiciela.

W poniedziałek, 14 lipca, do Tuchowa przyjechali młodzi ludzie z różnych stron Polski. między innymi z Barda Śląskiego, Elbląga, Gliwic, Głogowa, Muszyny, Kalisza, Krakowa, Szczecina, Szczecinka, Pilzna, Nowej Jastrząbki, Wrocławia, Tarnobrzega, Torunia oraz z Borysława na Ukrainie. Młodzieży towarzyszyli ich duszpasterze oraz przedstawiciele kleryków WSD Redemptorystów w Tuchowie.

Wśród ojców obecni byli: o. Sylwester Cabała, o. Grzegorz Kozioł, o. Sylwester Pactwa, o. Tomasz Jurkiewicz, o. Przemysław Ilski, o. Maciej Ziębiec, o. Waldemar Sojka, o. Paweł Zyskowski. Nad organizacją i przebiegiem RDM-u czuwał Sekretariat ds. Młodzieży oraz Centrum Duszpasterstwa Powołań Warszawskiej Prowincji Redemptorystów pod kierownictwem o. Andrzeja Makowskiego oraz o. Arkadiusza Sojki.

Hasłem tegorocznego spotkania młodzieży Redemptorystowskiej były słowa: „Bądźmy uczniami Chrystusa”, które są również hasłem przeżywanego przez nas obecnie roku liturgicznego. Przez kolejne dni spotkania uczestnicy przyglądali się kolejnym aspektom bycia uczniem Chrystusa. Zastanawiali się również nad tym w jaki sposób uczeń Chrystusa ma podchodzić do miłości Boga, bliźniego oraz samego siebie w ich codziennym życiu. Warto również wspomnieć, że nasze spotkanie było przeżywane w łączności ze Światowymi Dniami Młodzieży w Sydney i w duchowej łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.

Podczas RDM-u młodzież spotykała się na porannym rozważaniu Słowa Bożego i codziennej Eucharystii upiększanej przez śpiewy młodych muzyków. Spotkaniom towarzyszyła żywa dyskusja w grupach. Organizatorzy stworzyli również możliwość rozwijania swoich umiejętności w ramach warsztatów muzycznych i teatralnych. Nie zabrakło czasu na rozrywkę, sport, rozmowy oraz spacery po pięknych ogrodach tuchowskiego klasztoru.

Temat pierwszego dnia brzmiał: „Jestem uczniem Chrystusa”, a wprowadził nas w niego o. Przemysław Ilski, który przypominał, że uczeń Chrystusa powinien „być solą ziemi i światłem świata”. Po wprowadzeniu przyszedł czas na świadectwa ludzi, którzy żyją w miłości z Chrystusem i otwarcie przyznają się do wiary.

Po nabożeństwie pokutnym i czasie przeznaczonym na relaks odbyły się spotkania z zaproszonymi gośćmi, którzy opowiadali o swoim życiu uwikłanym w alkohol i narkotyki.

Tematem następnego dnia była miłość bliźniego. Porannemu rozmyślaniu oraz wprowadzeniu w temat przewodniczył o. Sylwester Pactwa, który mówił o konkretnych wyrazach miłości względem bliźniego. Na przedpołudniowe spotkania zostały zaproszone Elżbieta Wesołek, pracująca w Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie oraz Joanna Sosińska, która jest wychowawcą w Ośrodku Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży w Bielsku Białej.

W ostatnim dniu naszego spotkania obecny był temat miłości samego siebie. W te zagadnienie wprowadził o. Arkadiusz Sojka, który mówił jak trudno jest mówić o miłości do samego siebie, a jak ta miłość jest ważna do dobrego życia. Następnie kleryk z 5 roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej Brat Piotr dał świadectwo swojego życia. Piotr opowiadał, że przez 4 lata przynależał do sekty satanistycznej i był głęboko zdegenerowanym człowiekiem. Mówił jak bardzo sekta ta doprowadza do zniszczenia godności człowieka, wszystkich wartości jakimi powinien kierować się każdy.

Msza święta w sobotni poranek zakończyła oficjalnie Redemptorystowskie Dni Młodzieży.

W przyszłym roku planowane są kolejne, już VIII Redemptorystowskie Dni Młodzieży, które odbędą się jak zawsze w trzecim tygodniu lipca w Tuchowie. Wielu tegorocznych uczestników nie chciało wyjechać z Tuchowa i już teraz nie może się doczekać przyszłych wakacji. Zapowiadają oni, że wezmą udział w przyszłorocznym spotkaniu młodzieży redemptorystowskiej.

za: www.niedziela.pl