Zdradzony pontyfikat? Jan Paweł II i Benedykt XVI w kwietniowym numerze ‚W drodze’

jp2.jpg Piąta rocznica śmierci Jana Pawła II to oczywista okazja do podsumowań: co w nas zostało po wielkich narodowych rekolekcjach, po ewidentnym czasie łaski, jakim była śmierć w wigilię Niedzieli Miłosierdzia i pogrzeb Papieża-Polaka. Dla jezuity o. Dariusza Kowalczyka Europa jest głucha na papieskie proroctwa o ekspansji cywilizacji śmierci. – Mam nadzieję, że gdy Europa spostrzeże, że zdąża ku samounicestwieniu, powróci do myśli Jana PawłaII – mówi zakonnik.

Szymon Hołownia, człowiek mediów, zżyma się na akcyjność,
naskórkowość przedsięwzięć papieskich” „Kluczem są ludzie. To w nich
najpierw musi się obudzić głód, muszą powstać pytania, a dopiero później
można mieć dla nich propozycje. (…) U nas jest ciągle na odwrót.
Udzielamy odpowiedzi na pytania, których nikt nie stawia”.

A jak
jest teraz, za pontyfikatu Benedykta XVI? Czytamy w miesięczniku o
papieżu-teologu. Sebastian Duda pisze, jak papież stara się przybliżyć
teologię zwyczajnym katolikom, gdzie widzi nadzieje i zagrożenia. O tym,
jak Ojciec Święty intensywnie pracuje nad przywróceniem jedności
chrześcijan, rozprawia z kolei Grzegorz Górny, przywołując przykłady
lefebrystów, prawosławnych i anglikanów, których papież zaprasza do
pełnego pojednania się z Kościołem. Jarosław Makowski skupia się
natomiast na nauczaniu społecznym Benedykta XVI.

Opowiadanie Jana
Grzegorczyka o dalszych losach księdza Grosera, jak zwykle barwne i
bliskie życia, można potraktować jako odpoczynek po pracy intelektualnej
nad sprawami papieskimi i przed zagłębieniem się w kolejny niełatwy
temat: współczesne polskie kaznodziejstwo. Został potraktowany
niesztampowo. Autorzy artykułów biorą na warsztat takie obiegowe
sformułowania z ambony jak: „Przyjmijmy Boże zaproszenie na wejście w
przestrzeń tajemnicy Eucharystii”, „Przeprośmy Boga, że nie zajmował
pierwszego miejsca w naszym życiu”, „Otwórzmy nasze serca na mądrość
Jezusa”, „Naśladujmy Maryję w jej postawie zgody na Boże plany”,
„Niechaj Boża łaska przeniknie na nowo nasze życie” i „Zbliżmy się do
tajemnicy Trójcy i zanurzmy się w jej miłości”.

W numerze
znajdziemy jeszcze obszerną recenzję powieści Jerzego Sosnowskiego
„Instalacja Idziego”. Artur Madaliński widzi w niej wart uwagi,
wykraczający poza schematyczne ramy publicystyki pejzaż katolicyzmu
polskiego. O. Michał Zioło dopełnia literacką część numeru: w swoim
cyklu „Z teki księdza Baki” dalej wyławia perły z biografii różnych
postaci literatury.

Dwaj felietoniści: Marek Magierowski i o.
Dariusz Kowalczyk odnoszą się do słynnego wyroku sądu na „Gościa
Niedzielnego”, pouczającego ludzi Kościoła co to jest „język miłości”.
O. Jan Góra wyznaje, że na rekolekcjach dla kleryków w Pelplinie zapałał
żądzą. Do czego? O tym w jego felietonie.

Wielkanocne Ewangelie
zainspirowały do refleksji dominikańskich braci: Macieja Biskupa,
Jarosława Głodka, Krzysztofa Popławskiego, Macieja Roszkowskiego i
siostrę Agnieszkę Olszak. Niech ich słowa pobudzą w czytelnikach głód
Słowa Bożego. A o głodzie Eucharystii można poczytać w stałej rubryce o.
Jacka Salija.

Za: www.dominikanie.pl.